Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień, aktualności z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamień
Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień, aktualności z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamień
Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień, aktualności z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamień
Kontakt: e-mail do Rady Dzielnicy - rada.kamien@gmail.com

MIASTO RYBNIK
KAMIEŃ
STRONY Z NASZEJ DZIELNICY:

Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień, dzielnica Rybnika Kamień, Stowarzyszenie Osób Aktywnych Mrowisko

Szkoła podstawowa
nr 28
w Rybniku-Kamieniu

Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień, dzielnica Rybnika Kamień, Szkoła podstawowa w Kamieniu


Parafia pw. św. Brata Alberta - Rybnik-Kamień

Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień, dzielnica Rybnika Kamień, Parafia św. Alberta w Kamieniu


Ochotnicza Straż Pożarna
w Rybniku Kamieniu


MOSIR - ośrodek wypoczynkowy w Kamieniu

Hotel OlimpiaUWAGA - WAŻNE OGŁOSZENIA !

WODNY PLAC ZABAW- PROPOZYCJA ZAGOSPODAROWANIA OŚRODKA MOSIR W KAMIENIU

Więcej informacji na stronie :
wodny plac zabaw

Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień, aktualności z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamień, projekt zagospodarowania


--------------------------------------------

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2015 roku

Elektrośmieci można bezpłatnie oddać (własny transport)
1) w bazie EKO, ul. Przemysłowa 35
2) w bazie Rybnickich Służb Komunalnych, ul. Jankowicka 41B


Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, RYBNIK - SERWIS MIEJSKI, Rybnik-Kamień, aktualności z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamień
RYBNIK - SERWIS MIEJSKI
Informacje lokalne i samorządowe, położenie, historia i zabytki, informator miejski oraz oferta inwestycyjna.

RADA DZIELNICY KAMIEŃ - MIASTO RYBNIK

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKAŃCÓW 07.04.2015

W dniu 07.04.2015 r. w OSP Rybnik-Kamień, o godzinie 18 00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień Miasta Rybnika.

Na początku przewodnicząca podziękowała członkom Rady Dzielnicy za zaangażowanie i aktywną postawę oraz pracę na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców( w imieniu Prezydenta i swoim).

Omówienie spotkania objazdowego z Prezydentem Piotrem Kuczerą
- ul. T. Brzozy - chodnik
- ul. Walecznych- budowa drogi z podbudową
- ul. Hotelowa - remont kapitalny odcinka z lewej strony placu zabaw
- zmiana w budżecie obywatelskim na ten rok-zamiana posągu na gablotę z mapą Kamienia( Prezydent Masłowski sprawdza czy jest taka możliwość)
- zniszczone schody na stacje PKP (potrzeba ustalenia prawa własności)
- teren MOSiR -możliwości rozwoju
- ul. A. Szewczyka- potrzeba zabudowy barierek wzdłuż ogrodzenia szkolnego na odcinku ok. 20m -WYKONANE!
- ul. T. Bieli -remont drogi, teren prac- osadniki (pokazanie trudnej sytuacji mieszkańców domów przylegających)
- ul. Robotnicza -dalsza część oświetlenie i oświetlenie parkingu

Sprawy bieżące
- Zakończyliśmy odwiedziny 90 latków - 10 osób
- Budowa wieży nadawczo-przekaźnikowej- przygotowano dokumentację, złożono wymagane dokumenty do UM związane z pozwoleniem na budowę (czas oczekiwania około 2 miesięcy)
- W szkole w Kamieniu planowana jest budowa pomp ciepła
- Omówienie planowanych imprez i zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
a). 12.04. 2015r.- OLIMPIA CUP- stan przygotowań, podział obowiązków
b). 14.04.2015r. Dzień Seniora- stan przygotowań, podział obowiązków
c). 16.04.2015r. zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Sprawy zgłoszone przez mieszkańców oraz członków Rady Dzielnicy
- Pytanie mieszkańca - czy można zmienić harmonogram wywozu odpadów zielonych - odpady zielone zaczyna się wywozić wiosną zbyt późno - sprawa może być rozpatrzona dopiero w przyszłym roku - w tym roku umowa z firmą wywozową nie może być zmieniona.
- Przejście dla pieszych na ulicy Willowej - jak na razie brak zgody właściciela posesji na utwardzenie pobocza.

Podjęte uchwały :
Podjęto uchwałę w sprawie udziału w akcji Polska biega.

Na tym zebranie zakończono.

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKAŃCÓW 02.12.2014

W dniu 02.12.2014r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.

Na początek omówiono wydarzenia bieżące - kwestie związane z pracami wykonywanymi w dzielnicy Kamień:
- zaasfaltowano miejsce po wyburzonym parkingu na ul. Robotniczej.
- uporządkowano teren wokół OSP Kamień i przetransportowano puste palety z obejścia SP 28.
- wykonano prace na ul. T. B. Żeleńskiego- wyrównanie drogi i zmiana nachylenia jezdni celem zabezpieczenia mieszkańców przed podtapianiem.
- zakończono prace na ul. Poręby i Dudka związane z regulacja studni( w przyszłym roku zostaną wykonane pozostałe prace na ul. Dudka).
- wyrównano ul. Walecznych.
- dowieziono materiał na ul. boczna Jodłowej ( mieszkańcy zdeklarowali sami zasypać nierówności).
- wyrównano nawierzchnię ul. Z. Nałkowskiej -boczna.
- zaklejono kilka dziur na ul. Hotelowej- prac nie dokończono ponieważ z powodu zbyt niskiej temperatury maszyna uległa awarii.
- wykonano prace na terenie ulicy bocznej Walecznych- obniżenie studni, wyrównanie pobocza drogi.

Omówienie imprezy mikołajkowej, omówienie kwestii organizacyjnych związanych z piłkarskim Turniejem o Puchar Rady Dzielnicy Kamień, omówienie spraw związanych z inwentaryzacją oraz obowiązkiem powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Sprawy zgłoszone przez mieszkańców i sprawy bieżące.:
- 25.11.2014r. w OSP Kamień odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. T. Bieli w sprawie uciążliwości związanych z pracą wydobywczą na terenie osadników( hałas, pył latem, błoto w tej chwili).
Dyskusja na temat sposobów interwencji Rady Dzielnicy w tej sprawie, zaplanowano spotkanie z przedsiębiorcą.

Podjęte uchwały :
1. O powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej .
2. W sprawie odwiedzin osób powyżej 90 roku życia (mieszkańców Kamienia).
3. W sprawie organizacji zabawy karnawałowej z hotelem "OLIMPIA" 14.02.2014 r.
4. W sprawie organizacji z hotelem "OLIMPIA" baliku dla dzieci 15.02.2014 r.

Na tym zebranie zakończono.

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKAŃCÓW 04.11.2014

W dniu 04.11.2014r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.

Omówienie wydarzeń bieżących :
- Oficjalne oddanie do użytku boiska , siłowni i placu zabaw na terenie SP 28, 2. Odbył się I Festiwal dyni, połączony z obchodami otwarcia boiska. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Osób Aktywnych "MROWISKO" ze współudziałem SP 28. Został rozegrany mecz otwarcia pomiędzy OSP Kamień a "MROWISKIEM"- w wydarzeniu uczestniczyło ponad 500 osób.
- pogłębienie rowów na ul. A. Szewczyka w okolicy ronda,
- odtworzenie rowów na ul. Ks.J. Pojdy po stronie nr parzystych,
- rozebranie budynku na parkingu na ul. Robotniczej,
- zakończenie prac związanych z utwardzeniem terenu przy OSP Kamień i na ul. Z. Nałkowskiej (boczna),
- trwają prace na ul. Poręby i Dudka - regulacja studni( na ul. Poręby wszystkich, na ul. Dudka 3 będących w najgorszym stanie).

Omówienie pisma radnego Benedykta Kołodziejczyka do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie utwardzenia ulicy Walecznych (bocznej).

Sprawy zgłoszone przez mieszkańców i sprawy bieżące.:
1. Przywrócenie oświetlenia na ul. Hanaka(zgłoszenie p. Joanny Hajdziony)-należy ustalić z mieszkańcami i nanieść na mapkę miejsca, w których ich zdaniem stały słupy, które zostały zdemontowane.
2. Zabudowa ekranów akustycznych na ul. Hanaka- hałas generowany z agregatów pobliskiej chłodni- po konsultacji z Wydziałem Ekologii UM ustalono, że problem należy zgłosić do Urzędu Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny ponieważ chłodnia znajduje się na ich terenie(poza kompetencjami Rybnika).
3. Problem z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu prac kanalizacyjnych na ul. Hotelowej- mieszkaniec demontuje betonity z drogi dojazdowej do posesji twierdząc, że część drogi jest jego własnością- po sprawdzeniu w Wydz. Dróg UM stwierdzono, iż droga faktycznie została zbudowana w złym śladzie poza jej wytyczonymi granicami. W związku, że właściciel nie wyraża zgody na dalsze jej użytkowanie w takiej linii jak została utwardzona, drogę należy odtworzyć ( ułożyć betonity) w nowej linii zgodnej z mapami. Trwają starania aby w ramach umowy prace wykonała firma budująca sieć kanalizacji sanitarnej.
4. Mieszkańcy ul. Robotniczej zgłosili potrzebę oświetlenia ( 1 pkt) na wlocie do posesji z numerami 90.
5. Mieszkańcy ul. Ks. J. Pojdy( nr 21) i ul. Jodłowej( lasek) zgłosili ten sam wniosek-powód problemy z dzikami.
6. Mieszkaniec ul. Willowej zgłosił kolejne uwagi dotyczące wykonanych prac na wjeździe do jego posesji.
7. W sprawie skrzyżowania ul. T. Bieli i Sąsiedzkiej( sprawa zgłoszona przez p. Lidię Kłosek)-RSK otrzymało zlecenie utwardzenia i uporządkowania pobocza.
8. Prośba o oświetlenie ul bocznej A. Bożka- nadal brak zgody osoby prywatnej na wejście w teren.
9. Wpłynął kolejny wniosek mieszkańców na utwardzenie drogi systemem gospodarczym-ul. Boczna Robotniczej.
10. Kwestia dostarczenia pisma w sprawie remontu/przebudowy rowu na ul. Willowej - według mieszkańców pismo złożone z pieczątką Rady Dzielnicy ok. 3 lata temu.
11. Janusz Diakonow - kwestia wycięcia drzewa przy wyremontowanym mostku na ul. Robotniczej (stoi 30-40 cm od krawędzi jezdni).
12. Roman Gil - zaznaczenie potrzeby zamontowania tabliczki z nr domów na ul. Hotelowej.
13. Zabudować znak - Straż - problem zgłoszony przez naczelnika OSP Kamień.

Podjęte uchwały :
1. W sprawie organizacji Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Rady Dzielnicy Kamień .
2. W sprawie organizacji imprezy plenerowej- Mikołajki.

Na tym zebranie zakończono.

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKAŃCÓW 04.10.2014

W dniu 04.10.2014r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.

Na początek Przewodnicząca Zarządu p. Małgorzaty Piaskowy przedstawiła sprawozdanie z festynu dożynkowego, który odbył sięna terenach hotelu "OLIMPIA" . Na rodzinnym pikniku pojawiło się w tym roku około 1500 osób.
Inwestycje i prace na terenie dzielnicy
- Wykonano oświetlenie w drodze bocznej prowadzącej do Kościoła i na ul. Sąsiedzkiej .
- Zbudowano boisko przy SP28 planowany odbiór 9 październik, wymiary 32m x 46m wartość około 450 tys. gwarancja 3 lata , w okolicach boiska i placu zabaw na budynku szkoły zamontowano 9 pkt świetlnych.
- Zbudowano plac zabaw i "Ścieżkę po zdrowie" ( Budżet Obywatelski) na terenie szkoły.
- Rozpoczęły się prace związane z remontem mostka na ul. T. Bieli - zakończenie prac planowane na luty 2015r.
- Otrzymaliśmy dodatkowy przydział betonitów- na utwardzenie terenu OSP Kamień i bocznej drogi Z. Nałkowskiej. Na terenie OSP położono kostkę w 2 dni obecnie zostało dokończyć asfaltowanie na łączeniu z jezdnią.

Prace które zostaną wykonane w październiku na terenie Kamienia:
- ul. Willowa- utwardzenie pobocza drogi wraz z poprawą odwodnienia przy posesji nr 25.
- ul. Jodłowa- rekonstrukcja pobocza z zabudową odwodnienia.
- ul. Hotelowa- uzupełnienie i regulacja pobocza z zabudową zabezpieczeń w okolicy progów zwalniających.
- ul. T. B. Żeleńskiego- zmiana profilu drogi + zabudowa korytek ściekowych, uzupełnienie nawierzchni.

Sprawy zgłoszone przez mieszkańców i sprawy bieżące.:
- 25.09.2014r. odbyło się głosowanie mieszkańców nad propozycjami do Budżetu Obywatelskiego na rok 2015. Głosowanie dotyczyło 2 projektów:1. Remont nawierzchni ul. Hotelowej i 2. "Jak cię widzą tak cię piszą"- remont parkingu na ul. Robotniczej. W głosowaniu wzięło udział 65 mieszkańców za remontem ul. Hotelowej opowiedziało się 11 osób za drugim projektem głosowały 53 osoby 1 głos oddano nieważny.
- Złożyliśmy 2 wnioski mieszkańców na utwardzenie systemem gospodarczym: na boczne drogi przy ul. Ks. J. Pojdy i Jodłowej.
- Zgłoszono zagrożenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic T. Bieli z Sąsiedzką.
- ul. boczna Ks. J. Pojdy wyrównanie (zdarcie środkowej części drogi), ewentualna zmiana profili drogi celem zabezpieczenia przed zalewaniem mieszkańców wodami opadowymi.
- Budowa wieży nadawczo-przekaźnikowej na ul. Hotelowej-w połowie października zostanie złożona aplikacja do UM - o wyrażenie zgody na wejście w teren i budowę. Projekt został ukończony i zaakceptowany.
- Po raz kolejny został zniszczony fragment chodnika i trawnik przy ogrodzeniu SP28 (odcinek łączący parking z furtką) z tego powodu i z uwagi na bezpieczeństwo dzieci będziemy wnioskować o zabudowę barierek na tym odcinku.
- ul. Hanaka - w 2004 roku zdemontowano słupy wraz z oświetleniem - mieszkańcy chcą ich odtworzenia.
- Hałas dochodzący z chłodni w Leszczynach, który przeszkadza pobliskim mieszkańcom .
- Dawid Strupowski zgłosił, że klub piłkarski prosi o wsparcie grupy 6-latków- nieodpłatne użyczenie sali. Odpowiedź : w myśl uchwały decyzja leży w gestii administratora budynku, czyli dyrekcji szkoły

Na tym zebranie zakończono.

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKAŃCÓW 02.09.2014

W dniu 02.09.2014r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.

Sprawozdanie z działalności bieżącej
- Budżet obywatelski- zgłoszono 3 projekty - weryfikację pozytywnie przeszły 2.
- Tablice z nazwami ulic -poprawa błędów.
- Utwardzenie ul. Nałkowskiej
- Zlecenie na pozostałe studnie na ul. Poręby i kilka najgorszych na ul. Dudka
- Wizja z naczelnikiem wydziału dróg: ul. Żeleńskiego (Makowa), ul. Hotelowa, ul. Pojdy, ul. Willowa, ul. Jodłowa W przypadku ul. Willowej potrzebna zgoda właścicielki -krawężniki , utwardzenie terenu, odpływ do rowu, udrożnienie rowów przylegających.
- Wieża nadawczo-przekaźnikowa sprawa - jest w toku.
- Informacja o remoncie mostka.
- Wpłynęły 2 wnioski na utwardzenie dróg-jeden należy zwrócić do uzupełnienia.
- Zgłoszono czyszczenie chodników na ul. Robotniczej.
- Przewodnicząca zgłosiła problem zniszczonej dróżki na ul. Robotniczej.
- Akcja krwiodawstwa-20,650 litra-52 krwiodawców się zgłosiło, 5 osób nie mogło oddać krwi.
- Plany zagospodarowania przestrzennego -koniec wystawienia.

Sprawy załatwione:
- Zdemontowano betonową barierę na ul. Hotelowej.
- Zdemontowano zdewastowane ogrodzenie na ul. Makowej.
- Wykoszono i wyczyszczono park przy parkingu.
- Otynkowano i odmalowano WOPR-ówkę.
- Zostały wykoszone rowy.

Sprawy do załatwienia i zgłoszone przez mieszkańców:
- Problem na ul. Walecznych, ze stanem drogi, szczególnie z poboczami.
- Na ul. Bieli woda stoi na całej ulicy.
- Remont zamkniętego wiaduktu - sprawa musi być uzgodniona z PKP - w październiku PKP ma wyrazić zgodę.
- Czy na okres zamknięcia drogi do centrum Rybnika można by poprawić drogę przez las, na której jest masa dziur. Odpowiedź - jak wyschną kałuże to droga ma być poprawiona.
- Ul. Brzozy - czy jest możliwość zrobienia chodników.
- Ul. Leszczyńska, po utwardzeniu ul. Hanaka, jest w czasie silniejszych opadów podtapiana.

Omówienie prac związanych ze zbliżającymi się dożynkami - uzgodniono ostanie szczegóły i rozdzielono zadania dla chętnych do pomocy.
Na tym zebranie zakończono.

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKAŃCÓW 04.02.2014

W dniu 04.02.2014r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.

Najważniejszym punktem zebrania było przedstawienie działalności Policji oraz Straży Miejskiej na terenie dzielnicy Kamień.
Działalność Policji na terenie Kamienia przedstawiła Dzielnicowa p. Małgorzata Koniarska.
Zagrożenia w dzielnicy to przede wszystkim włamania do domów. Portale społecznościowe są niejednokrotnie źródłem informacji o zasobności portfela mieszkańców. W związku z tym prośba o przemyślane umieszczanie informacji na tychże portalach. Prośba o korzystanie z pomocy sąsiedzkiej przy pilnowaniu domów i mieszkań w czasie wyjazdów wakacyjnych - taka pomoc daje najlepsze rezultaty. Prośba o zgłaszanie występujących zagrożeń oraz osób nietrzeźwych w miejscach publicznych a w szczególności za kierownicą.
Działalność Straży Miejskiej ( Pan Marek Brydniak)
Straż Miejska głównie pilnuje porządku np zbliża się "wiosenne wypalanie traw które jest zabronione, spalanie odpadów ( możliwe przeprowadzenie prób popiołowych), w przypadku nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów można zadzwonić na SM.
Pytania do zaproszonych gości:
- Co dalej w sprawie zalewania Kamienia ściekami z terenu Książnic?
Odp. (SM) Zostanie wystosowane pismo do Straży Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach o kontrolę posesji na terenie Książnic.
- Plac zabaw przy ulicy T .Bieli jest regularnie odwiedzany przez młodzież również z sąsiednich miejscowości, która pije tam alkohol i zakłóca ciszę nocną, prośba o większą ilość patroli. Odp. prośba o zgłaszanie takich zajść na Policję lub Straż Miejską.
- Propozycja oświetlenia placu zabaw ( p Małgorzata Piaskowy) oraz kontrola tego terenu przez patrol SM z Leszczyn, który i tak przejeżdża obok w trasie do Książnic .
- Dyskusja na temat bezpieczeństwa na ul. Arki Bożka, Robotniczej, Szewczyka i Jodłowej.
"Grzechem głównym" jest przekraczanie dozwolonej prędkości. Prośba o zwiększone kontrole na terenie dzielnicy.
Odp. Policja nie dysponuje dostateczną ilością taboru i policjantów, aby można było znacząco zwiększyć ilość patroli i kontroli prędkości oraz trzeźwości. Wg raportu bezpieczeństwa W Kamieniu panuje "błogi spokój" i na dzień dzisiejszy sytuacja z patrolami się nie zmieni.
- Co z chodnikiem przy ul.T. Brzozy ?
Odp. Miasto nie jest w stanie na ten moment zabezpieczyć środków na wykup terenu, wykonanie projektu z uwzględnieniem kanalizacji burzowej, a tym bardziej na całą inwestycję, ale jak twierdzę przedstawiciele UM znają problem i w przyszłości miasto postara się wprowadzić inwestycję do budżetu
- Jakie uprawienia ma Straż Miejska przy wchodzeniu na prywatne posesje bez żadnego nakazu ?
Odp. Straż Miejska może bez nakazu wchodzić na prywatne posesje, na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika a w razie braku zgody właściciela wzywa Policję a ta może ukarać właściciela za utrudnianie czynności. Odpowiedź przedstawiciela SM budzi wątpliwości i zostanie wyjaśniona przez prawnika.
- Informacja na temat sytuacji mieszkańców ul. T. Bieli w czasie eksploatacji osadników.
Na zakończenie spotkania z mieszkańcami zaproszeni goście jeszcze raz zaapelowali o zgłaszanie wszelkich zdarzeń ,osób bezdomnych, przemocy w rodzinie itp.
Podjęto uchwały :
1. Wiązanka dla Ks. Proboszcza z okazji urodzin.

Na zakończenie omówiono sprawy związane z organizacją w dniu 16.02.2014r. baliku karnawałowego dla dzieci . Przewodnicząca zarządu poprosiła wszystkich członków Rady Dzielnicy o włączenie się w prace związane z przygotowaniem imprezy.
Na tym zebranie zakończono.

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKAŃCÓW 07.01.2014

W dniu 07.01.2014r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.

Na wstępie krótko omówiono Turniej Piłki Nożnej, który odbył się na poczatku grudnia a w którym wzięło udział 14 drużyn.
Następnie organizowane z barem "Stodoła" MIKOŁAJKI - w imprezie wzięło udział około 180 dzieci, które otrzymały od dostojnego gościa maskotkę i paczkę ze słodyczami. Impreza została sfinansowana, ze środków pozyskanych z loterii fantowej zorganizowanej podczas dożynek.
Przedstawiono sprawy bieżące - między innymi:

 • Odbyło się spotkanie z naczelnikiem Wydziału Dróg, Panem Jackiem Hawlem na którym omówiono następujace sprawy:
  - Dodatkowy przydział betonitów na boczna ul. Walecznych - przyznano 1500 szt. niewykorzystanych z ubiegłorocznych przydziałów.
  - Podpisano zlecenie na prace na ul. Ks.J.Pojdy - przy nr 63 odwodnienie - prace wykonane na wiosnę.
  - Wiadukt na ul. T.Bieli - w drodze przetargu wyłoniono firmę PROBUD z Wodzisławia Śl. - termin realizacji 270 dni od podpisania umowy , czyli prace powinny być zakończone w sierpniu.
  - Budowa wieży nadawczo-przekaźnikowej - obecnie jest na etapie podpisywania umowy z Miastem Rybnik. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to inwestycja zostanie zakończona w tym roku.
  - Oświetlenie drogi bocznej do Kościoła Parafialnego - został wykonany projekt.
  - Wycinka topoli na ul. Markowej została zlecona zewniętrznej firmie.
  - Wyrwa na ul. Jodłowej - przekazana do PWiK.
 • Na spotkaniu z Panią Wice-przezydent Joanną Kryszczyszyn omówiono następujące sprawy: - Plany zagospodarowania przestrzennego - plany mają zostać wystawione w pierwszym półroczu.
  - Sprawa nowej siedziby Rady Dzielnicy - jest propozycja przeniesienia do budynku Przedszkola nr 32 - dawnego pomieszczenia Policji.

  W dalszej kolejności przekazano informację o organizacji w dniu 26 grudnia przez Rybnicki KIK spotkania przy pomniku w Ośrodku MOSiR w związku z kolejną rocznicą Marszu Śmierci.
  Zgłoszono również wniosek w sprawie wytyczenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej w stronę Rybnika tak by przebiegała ona bliżej chodnika, co jest bardziej bezpieczne dla rowerzystów.
  Następnie przedstawiono propozycje do budżetu Rady na bieżący rok, który to budżet po korektach został zaakceptowany.
  Przedyskutowano również współorganizację zabawy karnawałowej oraz organizację balu przebierańców dla dzieci.
  Podjęto uchwały :
  1. W sprawie współorganizacji zabawy karnawałowej.
  2. W sprawie organizacji balu dla dzieci.
  3. W sprawie odwiedzin u seniorów po 90 roku życia
  4. W sprawie współorganizacji Turnieju Skata.
  Na tym zebranie zakończono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKAŃCÓW 03.12.2013

  W dniu 03.12.2013r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.

  Pierwszym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności bieżącej :

 • Wykonanie fragmentu chodnika na ul. Makowej.
 • Wykonanie oświetlenia na bocznej T. Brzozy i na bocznej ul. Ks. J. Pojdy.
 • Rybnickie Służby Komunalne zaasfaltowały podjazd pomiędzy hurtownią a składem budowlanym na ul. A. Szewczyka.
 • Naprawienie nawierzchni na ul. Willowej przed wiaduktem. Następnie omówione zostały kwestie zgłoszone przez mieszkańców - między innymi:
 • Oświetlenie na ul. Hotelowej tuż za skrzyżowaniem z ul. Robotniczą i A. Bożka.
 • Oświetlenie na ul. Z. Nałkowskiej
 • Zapytanie dotyczące chodnika przy ul. T. Brzony - pomimo zaproszenia na zebranie Rady Dzielnicy, mieszkanka, która wystosowała zapytanie, nie pojawiła się na zebraniu.
 • Kwestia wyjaśnienia w UM Rybnik sprawy związanej z utwardzeniem drogi przy ul. Ks. J. Pojdy - pytanie : dlaczego Miasto z pieniędzy podatników utwardza dojazd do jednej posesji, a innym mieszkańcom naszej dzielnicy odmawia się utwardzenia i zaleca wykonanie prac we własnym zakresie mimo, iż droga też jest własnością Miasta i znajduje się na niej kilka a nawet kilkanaście posesji?
 • Chodnika na ul. Makowej - pracownicy zabrali zamontowane wcześniej korytka odprowadzające wodę z parkingu istnieje w związku z tym uzasadniona obawa, że w porze deszczowej będzie podtapiana posesja sąsiadująca z parkingiem.
 • Odnośnie podtapiania mieszkańców ul. Ks.J.Pojdy - po rozpoznaniu sprawy przez eksperta poproszono Przewodniczącą Zarządu RD o wykonanie szkicu z podaniem ilości mostków do odtworzenia i podaniem długości odcinka na którym należy odbudować rowy (szkic został przekazany).
 • Zostały zamówione kolejne tablice z nazwami ulic. Po rozpoznaniu sytuacji w terenie wstrzymane zostało wykonanie tych tablic, gdzie w najbliższym czasie zostaną oddane budynki do użytku, po aktualizacji zostaną wykonane w przyszłym roku.

  Na koniec omówiono planowane imprezy :
  - Mikołajki - współorganizowane z barem "Stodoła". Wyznaczenie osób do pomocy przy organizacji imprezy.
  - Piłkarski Turniej o Puchar Rady Dzielnicy Kamień - współorganizowany z Hotelem Olimpia. Wyznaczenie osób wręczających puchar.
  Podjęto uchwały :
  1. Podjęto uchwałę dotyczącą stanowiska Rady Dzielnicy w kwestii zmiany siedziby
  2. Uchwała o zakupie kartek świątecznych dla darczyńców
  3. Uchwała o przyjęciu protokołów z bieżącego roku
  4. Uchwała o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej
  Na tym zebranie zakończono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKAŃCÓW 05.11.2013

  W dniu 05.11.2013r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.

  Pierwszym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności bieżącej, między innymi :

 • Odbyło się spotkanie z naczelnikiem wydziału dróg p. J. Hawlem w sprawie obniżenia studzienek kanalizacyjnych na ulicy Hanaka. W efekcie przeprowadzenie tych prac jak również uporządkowanie tereny przy drodze zlecono RSK.
 • Rozpoczęto inwestycję drogową na ulicy Walecznych. Ułożono 1700 kostek betonowych z przydziału. Mieszkańcy zakupili dodatkowe kostki na podjazdy do swoich posesji i wypożyczyli, aby można było utwardzić większy odcinek drogi . Zwrot i utwardzenie podjazdów nastąpi na wiosnę.
 • Przy rondzie Ukraińskim dla poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z chodnika zostaną zabudowane dwie barierki ochronne.
 • Dobiegają końca prace związane z oświetleniem ul. Tylnej oraz zamontowano 4 punkty na ul. Robotniczej w rejonie przystanku.
 • Rozbiórka ogrodzenia no parkingu przy ośrodku MOSiR w późniejszym terminie ale jeszcze w tym roku.
 • Zalewanie wodą i śmieciami terenu Kamienia - wyczyszczono po raz kolejny rowy wzdłuż ul. Ks. J.Pojdy
 • Złożono wniosek o oświetlenie ul. Walecznych(boczna).
 • Trwają rozmowy z KWK Jankowice w sprawie nasadzeń zastępczych, którymi chcielibyśmy zagospodarować teren za budynkiem SP 28.

  Następnie została przedstawiona informacja o biesiadzie śląskiej w restauracji Babilon organizowanej przez Stowarzyszenie "MROWISKO" w ramach projektu:" Nasza mała ojczyzna" dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
  Podjęto uchwały :
  1. O organizacji Turnieju Piłki Nożnej.
  2. O organizacji "Mikołajek" dla dzieci z Kamienia(pokryte z środków pozyskanych z loterii).
  Na tym zebranie zakończono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKAŃCÓW 01.10.2013

  W dniu 01.10.2013r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.

  Na wstępie przedstawino sprawozdanie z działalności bieżącej - między innymi:

 • Odbyło się głosowanie projektu "Ścieżka dla zdrowia" na terenie.
 • Wieża przekaźnikowa. Zapadła decyzja o budowie "przekaźnika" przy ul. Hotelowej.
 • Zakończono montowanie rur drenażowych pod chodnikiem na ul. Szewczyka.
 • Prywatny inwestor rozpoczął prace w rejonie byłych osadników mułowych przy ul. Bieli. Czas realizacji 2 do 3 lat. Mieszkańcy w trosce o swoje interesy, powinni wykonać dokumentację przynajmniej fotograficzną swoich domów, ponieważ może to być podstawa dochodzenia ewentualnych roszczeń względem inwestora czyli P.U.H GEMAR. Inwestor został także zobowiązany, do utrzymania drogi w czystości. Ewentualne zaniedbania w tym temacie należy zgłaszać do Wydziału Dróg.
 • Wycinka drzew : akacje przy ul. Robotniczej, przy ulicy Hotelowej po 15.10 2013r. z uwagi na okres lęgowy ptaków, przy ul Makowej- sprawa przekazana do Zieleni Miejskiej.
 • Prace remontowe związane z murkami przy parkingu obok MOSiR, zostaną wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych, po wycięciu topól.
 • Oświetlenie ulic : Do końca roku zostanie wykonane oświetlenie ul. Tylnej. Oświetlenie drogi do kościoła parafialnego jest na etapie wykonania projektu.
 • Do Urzędu Miasta wpłynęło pismo w sprawie utwardzenia drogi bocznej ul. Ks. Jana Pojdy, obok nr 65. Mieszkańcy otrzymali odpowiedź odmowną ponieważ droga jest własnością prywatną , nie spełnia wymogów narzuconych przez UM ( mała ilość domów). Miasto proponuje zabudowę wodościeków oraz czyszczenie rowów w celu tymczasowej poprawy sytuacji.
  Na tym zebranie zakończono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKAŃCÓW 07.05.2013

  W dniu 07.05.2013r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Na wstępie przedstawino sprawozdanie z działalności bieżącej - między innymi:
  - Doposażono siłownię na terenie MOSiR.
  - Przedłużono peron przystankowy komunikacji miejskiej przy ul. Pojdy.
  - Prace związanw z odnowieniem elewacji Przedszkola nr 32.
  - Nowe nasadzenia na terenie przdszkola oraz szkoły.
  - Utwardzenie dojazdowych dróg bocznych do ul.Hotelowej i Hanaka.
  - Łatanie dziur na na ul. Robotniczej oraz T.Bieli.
  - Sprawa ul. T.Bieli - w związku z planowaną tam inwestycją należy zadbać o interesy mieszkańców (możliwość naruszenia konstrukcji budynków). Należy wystąpić do inwestora o pełna dokumentację prowadzenia robót.
  - Decyzja w sprawie przekaźnika telefonii komórkowej zapadnie w czerwcu.
  - Złożono do UM zapotrzebowanie na wykonanie punktów oświetleniowych na terenie dzielnicy.
  - W SP 28 odbył się konkurs "Znam baśnie Braci Grim", Rada Dzielnicy była współorganizatorem.
  - W dniu 14.04.2013r. odbył się Turniej Tenisa Stołowego "Olimpia Cup" organizowany wspólnie ze spółką Hossa. Uczestnicy otrzymali medale, dyplomy i czekolady. Na zwycięzców czekały puchary ufundowane przez Prezydenta Miasta Rybnika.
  - W dniu 28.04.2013r.odbyło się spotkanie seniorów. Z zaproszenia skorzystało 160 osób. Na gości czekał obiad, kawa i słodkie co nieco. Atrakcją był występ zespołu "Stokroty". Najstarszą obecną na spotkaniu seniorkę uhonorowano kwiatami.
  Planowane imprezy :
  - "Kamień biega" w dniu 26.05.2013r. - wytyczono nową trasę o długości 6 km.
  - Turniej Dzielnic. W tym roku uczestniczymy w turnieju, przez kolejne dwa lata zostajemy zwolnieni.

  Podjęte uchwały
  - Organizacja turnieju "Kamień Biega".
  - Wspólorganizacja z SP 28 powiatowego konkursu "Z angielskim za pan brat".
  - Dzień Dziecka - słodycze dla przedszkolaków i dzieci szkolnych.
  - Współorganizacja z OSP Kamień spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi.
  - Zakup strojów dla zespołu "Stokroty".
  - Udział w Turnieju Dzielnic.

  Na tym zebranie zakończono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE RADY DZIELNICY W DNIU 03.04.2013

  W dniu 03.04.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyło się zebranie sprawozdawcze Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika, na którym obecny był Zastępca Prezydenta Miasta, pan Michał Śmigielski.

  Zebranie rozpoczęła i przywitała gości i mieszkańców dzielnicy Kamień Przewodnicząca zarządu Rady Dzielnicy Kamień Małgorzata Piaskowy.
  Na wstępie przedstawiono sprawozdanie z całorocznej działalności Rady Dzielnicy w formie prezentacji multimedialnej, która zawierała następujące informacje:
  - Prace wykonane w dzielnicy Kamień.
  - Imprezy zorganizowane lub współorganizowane przez Radę Dzielnicy dla mieszkańców Kamienia.
  Szczegóły na podstronie Czym się zajmujemy

  Następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe z minionego okresu oraz skierowano podziękowania dla osób i instytucji, które pomagały w pracach Rady Dzielnicy.

  Kolejnym punktem zebrania było wystąpienie przedstawiciela UM Pana Grzegorza Nowaka w kwestii segregacji śmieci. Podane zostały informacje o przetargu na wywóz śmieci. Określono częstotliwość, stawki i sposób wywozu śmieci. Odbiór smieci będzie odbywał się 2 razy w miesiącu, w ty raz w miesiącu śmieci segregowane a biomasa od maja do listopada. Dwa razy w roku będzie przeprowadzana zbiórka śmieci wielkogabarytowych.

  Następnie głos oddano Zastępcy Prezydenta panu Michałowi Śmigielskiemu, który odpowiadał na pytana mieszkańców.
  Poruszono między innymi następujące kwestie:

  - Pytanie o zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego. Odpowiedź : zasady nie zmieniły się od roku ubiegłego.
  - Czy będzie chodnik na ul. Brzozy ? Odpowiedź : w bieżącym roku nie przewiduje się prac ale do końca marca ma się rozstrzygnąć czy będzie robiony projekt.
  - Czy przewiduje się remont ul. Bieli ? Odpowiedź : w tegorocznym budżecie przewiduje się tylko remont wiaduktu. Ulica Bieli musi być zrobiona, jest już dokumentacja techniczna ale na realizację trzeba poczekać w kolejce. Przewiduje się tymczasowe załatanie dziur przez RSK.
  - Zgłoszono konieczność przestawienia tablicy granicznej miasta Rybnik z Książenicami. Odpowiedź : tablica będzie przemieszczona około 250 m.
  - Czy są optymalizowane prace służb komunalnych, chodzi przede wszystkim o prace przy naprawach dróg, które wydają się być chaotyczne. Odpowiedź : stosuje się optymalizację prac RSK i są zbierane uwagi.
  - Czy przewiduje się powstanie szatni dla drużyny KP Kamień i dla kogo budowane jest boisko? Odpowiedź : szatnia długo jeszcze nie powstanie bo brak środków inwestycyjnych. Boisko MOSiR z trawiastą nawierzchnią musi mieć odpowiednie parametry, które narzucają trenujące na nim drużyny.
  - Czy szatnia dla piłkarzy naszego klubu mogłaby być w Hotelu Turysta? Odpowiedź: budynek ten nie jest przygotowany do funkcjonowania w zimie a w budżecie nie ma na to pieniędzy.
  - Zgłoszono potrzebę wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Willowej na wysokości przystanku autobusowego.
  - Czy są jakieś plany odnośnie Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Kamieniu, w szczególności basenu? Odpowiedź : problemem jest nie tylko brak środków na przebudowę basenu ale i koszt wody. Jeśli chodzi o cały ośrodek to przewiduje się podzielenie całości na odrębne funkcje w zależności od zainteresowanych inwestorów.
  - Bezpieczeństwo na placu zabaw przy ul. Bieli - mieszkańcy zgłosili, że często jest on miejscem libacji . Powinien być co jakiś czas patrolowany.
  - Co z ulicą Źeleńskiego ? Odpowiedź : będą roboty jeżeli znajdą się na to oszczędności.
  - Pytania o dojazd do centrum Rybnika czy ul. Mikołowska będzie poszerzana ? Czy będzie ścieżka rowerowa? Czy będzie alternatywna droga do Rybnika? Czy są na to zabezpieczone środki ? Odpowiedź : w sensie inwestycyjnym jest to przyszła dekada .
  - Nowe punkty świetlne w dzielnicy Kamień - kiedy będą zakładane. Odpowiedź : wszystkie wnioski, które zgłoszono będą realizowane wg kolejności zgłoszeń.
  Na tym zebranie zostało zakończone.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKAŃCÓW 13.03.2013

  W dniu 13.03.2013r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyło się zebranie mieszkańców i Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika, na którym obecny był przedstawiciel Urzędu Miasta, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej pan Grzegorz Nowak.
  Tematem spotkania były nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas zebrania mieszkańcy mieli możliwość zabrania wzoru rozwiązania umowy na wywóz odpadów stałych.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 05.02.2013

  W dniu 05.02.2013r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Na wstępie powitano przedstawicieli policji tj, Panią Dzielnicową Małgorzatę Koniarską i p. Marcina Karwota.
  Omówiono stanu bezpieczeństwa w dzielnicy Kamień: z policyjnych raportów wynika, że jest ono dobre, ale w miarę możliwości będą częstsze objazdy oznakowanych radiowozów. Prośba o dobry kontakt i wymianę informacji z mieszkańcami w temacie wszystkich niepokojących zdarzeń na terenie naszej dzielnicy. Prawdopodobnie zostanie przywrócony dyżur Dzielnicowego na posterunku raz w miesiącu. Trzymiesięczny harmonogram takich dyżurów zostanie umieszczony na stronie Rady Dzielnicy.

  Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie z działalności w miesiącu styczniu:
  - Oświetlenie drogi dojścia do Kościoła sprawa załatwiona pozytywnie ; realizacja w tym roku.
  - Wycinka drzew: odbyła się wizja z udziałem przedstawicieli UM Gliwice wydział Ekologii UM Rybnik oraz ekologów i na ulicy Robotniczej, Hotelowej oraz ul Makowej. Sprawy przekazano do rozpatrzenia do właściwych wydziałów UM.
  - Konieczne doraźne klejenie dziur w nawierzchni ulic ,ale ze względu na warunki atmosferyczne klejone będą tylko te zagrażające bezpieczeństwu.
  - Niedrożny rów na ul. Willowej. Ze względu na podeszły wiek właściciela posesji i fizyczny brak możliwości z jego strony aby wyczyścić rów , złożono pismo do UM z prośbą o wyłożenie rowu płytkami betonowymi z odzysku i umocnienie ścian bocznych ażurami.
  - Na prośbę mieszkańców zostanie przedłużony o 5 m peron przystankowy przy ul Pojdy jeśli warunki atmosferyczne na to pozwolą.
  - Odbyło się spotkanie w UM dotyczące budżetu.
  Planowane inwestycje na terenie Kamienia : budowa boiska, budowa wiaduktu na końcu ul. Bieli.
  Remontu ul. Bieli w budżecie nie przewidziano!

  Podjęte uchwały: - Przeznaczenie 600zł na balik z imprezy mikołajkowej która nie doszła do skutku.
  - zakup kwiatów dla Ks. Proboszcza z okazji urodzin.

  Na tym zebranie zakończono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 05.01.2013

  W dniu 05.01.2013r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18 00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Na wstępie przedstawiono sprawozdanie z bieżącej działalności Rady Dzielnicy:
  - Ukończono budowę chodnika przy ul Szewczyka. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne oraz niespodziewane problemy techniczne dokonano warunkowego odbioru w dniu 27.12.2012r. UM wymaga od wykonawcy 5 lat gwarancji dlatego na wiosnę przewidziano dokończenie robót, uporządkowanie terenu oraz ewentualne poprawki.
  - Odwiedziny seniorów po 90-tym roku życia .
  - Zbliża się termin wprowadzenia zmiany gospodarki odpadami. Planowane są spotkania informacyjne z mieszkańcami w miesiącu marcu w zależności od zaleceń UM.
  - Ks Proboszcz zwrócił się o poparcie wniosku o oświetlenie drogi prowadzącej do kościoła. W toku dyskusji najlepsza wydaje się propozycja p. J Piontka, aby punkty oświetleniowe zasilić z domu przedpogrzebowego, a oprawy oświetleniowe rozmieścić na istniejących słupach telefonicznych. Nie będzie wymagało to interwencji służb miejskich.
  - Organizacja zabawy karnawałowej w hotelu OLIMPIA. Zabawa odbędzie się 9.02.2013 r, natomiast w dniu następnym bal przebierańców dla dzieci. Koszt imprezy ok. 2400zł.
  - Już trzeci raz wprowadzono do zadań publicznych przetarg na oświetlenie ul Tylnej i Robotniczej. Poprzednie unieważniono ze względy na zbyt wysokie koszty proponowane przez wykonawców.

  Spawy zgłoszone przez mieszkańców:
  - Uporządkowanie terenu po budowie chodnika na ul Szewczyka
  - Oświetlenie ul Sikorskiego.
  - Utrzymanie skarpy kolejowej przy ul Sikorskiego- pismo do UM w tej sprawie.
  - Wieża przekaźnikowa - sprawa w toku.
  - Propozycja zorganizowania turnieju tenisa ziemnego.
  - Propozycja zorganizowania turnieju siatkówki.
  - Informacja p. Diakonowa o działalności OSP.

  Sprawy do dyskusji i podjęte uchwały:
  - Organizacja zabawy karnawałowej.
  - Organizacja baliku dla dzieci
  - Zakup Laptopa ( kwota do 2500 zł z oprogramowaniem).

  Na tym zebranie zakończono

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 04.12.2012

  W dniu 04.12.2012 w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18:00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Zebranie rozpoczęto od powitania członków Rady, w tym nowego członka - Panią Krystynę Burzawa, przybyłych mieszkańców oraz przedstawiciela Straży Miejskiej.
  Na wstępie omówion krótko Turniej Piłkarski, który odbył się w listopadzie. W turnieju wzięło udział 11 drużyn. Wśród uczestników turnieju były zarówno osoby niepełnoletnie, jak i doświadczeni zawodnicy.

  W następnej kolejności omówiono sprawy, którymi zajmowano się w miesiącu poprzednim, między innymi:
  - Dokończenie prac na ul. Pojdy - utworzenie wjazdu,
  - Dokończenie utwardzania bocznej Walecznych - systemem gospodarczym,
  - Dokończenie prac na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 28. Położono 250 m. Kw. Kostki a 100 m kw. kostki położono na nowo z powodu podtapiana sąsiadującej posesji. Specjalne podziękowania zostały przekazane wszystkim rodzicom, którzy udzielali się przy pracach, szczególnie Panu Jackowi Pindurowi.
  - Prace dodatkowe wykonane przez RSK położono ponad 400 m kw. kostki. - na wiosnę zostanie położone pozostałe 100 m. kw. Wykonano również frezowanie korzeni drzew, zabudowę studni - doprowadzenie do istniejącej burzowej. RSK przełożyło ponownie część kostki na już utworzonym terenie, tam gdzie najbardziej zalegała woda.
  - Wyrównano teren przed Przychodnią Lekarską - 4m należy do miasta, w przyszłości właściciel będzie się starał o przydział kostki na utwardzenie systemem gospodarczym.
  - Rozpoczęto prace związane z zabudową krawężnika (z odzysku) na odcinku 35 m celem zabezpieczenia krawędzi jezdni.
  - Naprawiono fragment chodnika na ul. Pojdy - zapadająca się kostka wokół studzienki.
  - Kilka razy została już wyrównana nawierzchnia ul. Walecznych,
  - Zasypano dziury na ul. Hotelowej obok placu zabaw.
  - Zostało założone zamówienie na tablice na kolejnych kilka ulic. Trzeba dopilnować aby zostały prawidłowo porozwieszane.
  - Sprawę wycięcia topoli na ul. Makowej przekazano zieleni miejskiej.

  Następnie zajęto się sprawami bieżącymi:
  - Przekazano informację że w projekcie budżetu na rok 2013 przewidziano 12 tys. zł - 10 tys. zł z Urzędu Miasta, 2 tys. zł środki własne.
  - Ustalono skład Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Komisji przeprowadzającej likwidację komputera będącego na stanie Rady Dzielnicy.
  - Zakończenie prac związanych z tablicami elekronicznymi.
  - Zbudowano peron przystankowy w okolicy ul. Ks. Pojdy .
  - Linia 194 została utrzumana a rozkład jazdy dostosowano do rozkładu knurowskich szkół rano i po południu.
  - Sprawa budowy wieży nadawczo-przekaźnikowej- jest w toku - lista lokalizacji powinna być dostępna w maju.

  W dalszej kolejności zabrał głos przedstawiciel Straży Miejskiej młodszy strażnik Marek Brydniak. Przede wszystkim omówiono sprawę fotoradarów, które mają być umieszczone w Rybniku. Lokalizacje zostały ustalone w Projekcie Kontroli Ruchu Drogowego.
  Na ul. Arki Bożka, gdzie zagłaszane były przypadki niebezpiecznej jazdy nie ma niestety technicznych możliwości postawienia radaru.
  Następnie zajęto się sprawą gruzowiska przy ul. Szewczyka, jak wynika z ustaleń nie wiadomo czy w przyszłym roku zostanie zlikwidowane. Rada Dzielnicy zwracała uwagę, że podmiot odpowiedzialny za ten teren ma obowiązek zabezpieczyć go w taki sposób aby nie można było tam wychodzić.
  Kolejny problem, to sprawa zabezpieczenia terenu po byłym CPN-ie - została zgłoszona przez Przewodniczącą Zarządu RD do Nadzoru Budowlanego i Inspektora Ochrony Środowiska.
  Następnie głos zabrali mieszkańcy odnośnie tablic na ul. Żeleńskiego - w tym roku nie są jeszcze przewidziane, w przyszłym roku powinna być sprawa zakończona; jeszcze są tam budynki w budowie i dlatego się wstrzymano. Następnie zgłoszono sprawę wyrównania ul. Walecznych.
  Problemy z dzikami - trzeba zgłaszać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego - najlepiej w formie pisma.

  Podjęto uchwały:
  - O współorganizacji ze Szkołą Podstawową nr 28 Biesiady Śląskiej - przeznaczono na ten cel 300 zł - uchwała przyjęta jednogłośnie. Jednocześnie zrezygnowano z imprezy mikołajkowej ponieważ termin był taki sam jak biesiady .
  - O zakupie kartek świątecznych dla darczyńców - 100 zł - uchwała przyjęta jednogłośnie.
  - O odwiedzinach seniorów, którzy ukończyli 90 lat i więcej- 700 zł - uchwała przyjęta jednogłośnie.
  - O spotkaniu z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami - 1000 zł - uchwała przyjęta jednogłośnie.
  - O powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej (3 osoby ) i likwidacyjnej - uchwała przyjęta jednogłośnie.
  - Uchwała o przyjęciu protokołów z poprzednich zebrań- jedna osoba się wstrzymała.(13 osób za)
  Na tym zebranie zakończono

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 06.11.2012

  W dniu 06.11.2012r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Zebranie rozpoczęto od spraw finansowych : Planu budżetu do końca roku.
  Na dzień 6.11.2012 do dyspozycji RD pozostały następujące środki: 3952,42zł - środki budżetowe, 467,30 zł - dochody własne.
  SUMA - 4417,42 zł

  Planowane wydatki do końca roku
  -----------------------------------------------
  1. Młodzieżowa drużyna piłki nożnej 200,00 zł
  2. Art. biurowe 460,00 zł
  3. Turniej piłki nożnej 500,00 zł
  4. Spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami 1000,00 zł
  5. Odwiedziny seniorów po 90 roku życia 700,00 zł
  6. Kartki świąteczne 100,00 zł
  7. Impreza Mikołajkowa 600,00 zł
  8. Kwiaty dla Klubu seniora z okazji święta 100,00 zł
  -------------------------------------------------------- --------------
  Razem 3660,00 zł
  Rezerwa budżetowa 757,70 zł

  Następnie omówiono bieżącą działalność Rady Dzielnicy w miesiącu październiku:
  - Zabezpieczono skarpę potoku oraz mostek przy ulicy Hotelowej, przycięto krzewy przy ul. T Bieli.
  - Przeprowadzono wizję lokalną w związku podtapianiem mieszkańców ul. Jana Pojdy.
  - Rozeznano możliwości rozwiązania problemu, czekamy na decyzję UM.
  - Wykoszono teren pomiędzy ul Sąsiedzką a T. Bieli.
  - Usunięto dziury na ul Leszczyńskiej (ścinki asfaltowe ).
  - Wysypano frezem asfaltowym pobocze ul T Bieli. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą zostaną także załatane dziury w asfalcie.
  - Ruszyła kolejna budowa drogi systemem gospodarczym na ul. Walecznych.
  - Zakończono prace przy ul Hotelowej.

  Sprawy, które będą w najbliższym czasie realizowane:
  - Wyrównany zostanie parking przy przychodni, oraz naprawiony chodnik w tym samym miejscu.
  - Zostanie wykonany remont chodnika przy ul A. Szewczyka. Prace wykona firma MAX BUD.
  - Zostaną zainstalowane 2 punkty świetlne. ( na ul J Pojdy oraz na Walecznych).
  - Zostanie zbudowana wysepka przystankowa na przystanku Kamień Skrzyżowanie w stronę Knurowa.
  - Wystąpiliśmy o dodatkowy przydział kostki betonowej na powiększenie parkingu przy szkole. Dostaliśmy przydział 250 m2 . Prace związane z ułożeniem zostaną wykonane przez rodziców uczniów pod nadzorem RSK.
  - Wieża przekaźnika telefonii komórkowej. Kamień został wpisany na listę lokalizacji czyli zapadła decyzja o budowie masztu.

  Sprawy zgłoszone do realizacji - odnośnie naszych propozycji do Budżetu miasta na rok przyszły:
  - Budowa boiska przy szkole nr 28, zadanie zostanie wprowadzone najwcześniej w roku 2014.
  - Przebudowa ul T.Bieli;decyzja w sprawie możliwości realizacji zapadnie do końca roku 2013.
  - Wykonanie projektu przebudowy ul. T.Brzozy z uwzględniem chodników i odowodnienia.
  - Generalny remont ul. Walecznych.
  - Budowa dróg systemem gospodarczym (wg kolejności wniosków).
  - Instalacja oświetlenia (zgodnie ze złożonymi wnioskami).

  Sprawy do dyskusji i podjęte uchwały:
  - Przyjęcie rezygnacji z członkowstwa w RD p. Marcina Konika
  - Organizacja turnieju piłkarskiego
  - Organizacja Mikołajek dla najmłodszych
  - Zakup Kwiatów dla Klubu seniora z okazji ich święta.
  Termin następnego zebrania Rady Dzielnicy ustalono na 4.12.2012r.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 02.10.2012

  W dniu 02.10.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Na zebraniu obecny był Dzielnicowy Policji i Dzielnicowy Straży Miejskiej. Pierwszy zabrał głos Dzielnicowy Policji, który stwierdził, że bezpieczeństwo w dzielnicy Kamień jest zadawalające i nie odbiega od normy w porównaniu do innych dzielnic takich jak nasza. Dzielnicowy poinformował, że w przypadku problemów należy dzwonić bezposrednio do Komendy Miejskiej - bo tam faktycznie jest na dyżurach.
  Następnie głos zabrał przedstawiciel Straży Miejskiej. Straż Miejska zajmuje się takimi sprawami jak: spuszczanie wody z szamb, osobami nietrzeźwymi, spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych, bezpańskie zwierzęta, kontrole robót drogowych, imprez, odśnieżanie chodników, zakłócanie ciszy.
  Uczestnicy zebrania zasygnalizowali problem nadmiernej prędkości pojazdów na ulicach A.Bożka, Hotrlowej i Jodłowej.

  Kolejnym punktem zebrania było omowienie przez Przewodniczącą Zarządu prac zrealizownych w ostatnim okresie - między innymi :
  - Poprawa stanu ulic :Sąsiedzkiej, wyjazdu z Willowej na Poremby, Hotelowej, Ks.J.Pojdy.
  - Roztrzygnieto przetargi na prace przy chodniku na ul. Szewczyka oraz przy skarpie na ul. Hotelowej.
  - Wykoszono pobocza na ul. Robotniczej, Ks.J.Pojdy, Jodłowej.
  - Oddano listę na wywóz odpadów wielkogabarytowych - 44 zgłoszenia.

  W dalszej kolejności zajęto się sprawami zgłoszonymi przez mieszkańców, między innymi:
  - Zgłosił się opiekun Młodzieżowej Drużyny Piłki Nożnej z prośbą o dofinansowanie imprezy integracyjnej.
  - Zgłoszenie w sprawie wyrównania terenu na ul. Bieli, na którym mieszkańcy graja w piłkę - grunt należy do miasta, Rada Dzielnicy będzie ubiegać się o zgodę na wykorzystywanie terenu , wyrównanie i postawienie barierki zamykającej wjazd dla samochodów.
  - Na wniosek mieszkańców zgłoszono do Straży Miejskiej problem gruzowiska na ul. Szewczyka.
  - Dziury przy dojeździe do posesji bocznej ul.Ks.J.Pojdy utrudniające dojazd - niestety nic nie można zrobić bo mieszkańcy nie mają służebności a właściciel nie wyraża zgody na zasypanie dziur.
  - Prośba o przycięcie krzewów na ul. Bieli - zostało zgłoszone do Zarządu Zieleni Miejskiej.
  - Podtopienia na ul Dudka, Poremby, Bieli - zostaną wysłane pisma o budowę kanalizacji deszczowej i budowę ul. Bieli co może poprawić stan pozostałych ulic.
  - Podtopienia na ul. Ks.J.Pojdy - będzie pismo o pomoc w rozwiązaniu problemu poprzez : zarurowanie mostów lub przekop pod jezdnią i odprowadzenie wody na druga stronę.

  Propozycje do budżetu na 2013 rok:
  - Modernizacja ul. T.Bieli zgodnie z istniejącym projektem.
  - Oświetlenie ul. Tylnej.
  - Budowa boiska szkolnego.
  - Oświetlenie ul. Robotniczej lub tymczasowo trzech punktów w okolicy przystanku.
  - Generalny remont ul. Walecznych.
  - Budowa chodnika na ul.T.Brzozy.
  - Zakończenie ul. Szewczyka.
  - Budowa dróg systemem gospodarczym.

  Inne sprawy :
  - Wniosek o pozyskanie informacji co dzieje się ze stacją CPN.
  - Wniosek o budowę wieży nadawczo-przekaźnikowej - zostanie ponownie rozpatrywana pod koniec października.

  Podjęto uchwałę:
  O dofinansowaniu imprezy integracyjnej Młodzieżowej Drużyny Piłki Nożnej w kwocie 200 zł.
  Na tym zebranie zakończono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 12.09.2012

  W dniu 12.09.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Pierwszym punktem zebrania było powitanie nowego członka Rady Dzielnicy - Janusza Diakonowa.
  Następnie omówiono sprawy, którymi zajmowano się w miesiącach wakacyjnych, między innymi:
  - Siłownia podchmurką.
  - Zamknięcie terenu MOSiR Kamień dla ruchu pojazdów.
  - Poprawa stanu dróg i ulic: Willowej, studzienki na ul. Dudka i Hoteleowej, klejenie dziur, czyszczenie chodników, koszenie rowów.
  - Doposażenie placu zabaw przy basenie.

  W dalszej kolejności zajęto się sprawami zleconymi do realizacji, między innymi:
  - Prace na ulicy Sąsiedzkiej, Hotelowej (korytowanie RSK), utwardzanie ul. Bocznej i Walecznych, chodnika na ul. Szewczyka.
  - Sukcesywne obniżanie studni kanalizayjnych na ul. Poręby.
  - Poprawa stanu parkingu - tymczasowa naprawa murków, rozbiórka betonowej bariery i rozbiórka ogrodzenia na małym parkingu.
  - Zbiórka śmieci wielkogabarytowych.
  - Wyciecie połamanych akacji na ul. Robotniczej (7 drzew).

  Do załatwienia zostały sprawy dotyczące:
  - Zagospodarowania MOSiR-u - dodatkowe 5 urządzeń fitness, budowa w przyszłym roku boiska z naturalną nawierzchnią (za kortami), modernizacja i kompleksowe zagospodarowanie miejsca do gry w koszykówkę.
  - Zagospodarowanie terenu basenu - nasadzenie roślin wodnych, wodne iluminacje, przetarg na dzierżawę stawów.
  - Prace na terenie przedszkola.

  Na koniec omówiono i podsumowano akcje i imprezy, które miały miejsce w okresie wakacyjnym: powitanie pielgrzymów, akcję krwiodawstwa i dożynki.
  Na tym zebranie zakończono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 5.06.2012

  W dniu 5.06.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Po przywitaniu przybyłych ustalono porządek obrad.
  w pierwszej kolejności omówiono sprawy, którymi zajmowano się w miesiącu poprzednim, między innymi:
  - Wyrównanie frezem drogi w lesie Hotelowa-Jodłowa,
  - Naprawa chodnika - krawężnik ul. Robotnicza,
  - Wizja ul. Poremby w związku z wystającymi studniami,
  - Rozpoczęcie budowy drogi systemem gospodarczym (boczna A.Bożka) - przydział na rok 2012 - 7000 szt.
  - Utwardzenie drogi dojazdowej frezem na ul. Willowej oraz boczna ul. Hotelowej - sprawy są w trakcie załatwiania.
  - Wystąpiono z pismem do Prezydenta o ogrodzenie placu zabaw przy hotelu "Olimpia", w chwili obecnej plac nie jest całkiem bezpieczny bo sąsiaduje bezpośrednio z płytą nieczynnego basenu oraz bezpośrednio na plac wjeżdżają samochody i motory.

  Następnie zajęto się sprawami bieżącymi:
  - Ograniczenie prędkości na ul Jodłowej, Hotelowej, A.Bożka - pomiary mają być wykonane do miesiąca.
  - Czyszczenie chodników - ma być wykonane po 11 czerwca.
  - Sprawa budowy wieży nadawczo-przekaźnikowej - jest w toku ale wystąpiły opóźnienia ze względu na łączenie się firmy T-Mobile z firmą Orange. - o decyzji będzie podana informacja w terminie późniejszym.
  - Oświetlenie na ul. Tylnej, Robotniczej przystanek, bocznej Ks.Pojdy - do wszystkich wniosków należy dołączyć zgodę na oficjalnym druku, zgody były już wcześniej zebrane ale obecnie zmienił się oficjalny druk zgody i trzeba zebrać je ponownie.
  - Rozbiórka ogrodzenia przy ul. Makowej, naprawa murków na parkingu. Będzie złożone pismo do Wydziału Mienia w tej sprawie.
  - Prace na terenie Przedszkola - będziemy się starać o odnowienie elewacji budynku miejskiego. Zostaną wykonane również nasadzenia zastępcze oraz doposażony plac zabaw w przedszkolu.

  Omówiono również imprezę "Kamień Biega" w ramach akcji Polska Biega. Impreza odbyła się 20.05.2012 r. i należy zaliczyć ją do udanych.
  Załatwione zostało wejście do Dino Parku dla przedszkolaków w dniu 22.06.2012 r i dla SP28 w dniu 27.06.2012r. na tych samych zasadach co w roku ubiegłym - 10 zł wstęp, przewodnik + atrakcja gratis.
  Ze spraw dotyczących miesiąca czerwca poinformowano również o konkursie "O ładniejszy Rybnik".
  Następnie poruszono problem właściwego oznakowania drogi dojazdu do Dino Parku.
  Na koniec przeczytano oficjalną rezygnację p. Grzegorza Dawca z członkostwa w Radzie Dzielnicy.

  Podjęto uchwały:
  - O przyjęciu rezygnacji członka Rady Dzielnicy p. Grzegorza Dawca.
  - O współorganizacji Festynu Strażackiego (sfinansowanie oprawy muzycznej - 600 zł).
  - O przeznaczeniu do dyspozycji Zarządu Rady corocznie kwoty 1000 zł do końca kadencji obecnej Rady na cele statutowe.
  - O ufundowaniu nagrody w postaci strojów dla zespołu muzycznego "Sokroty" działającego przy Szkole Podstawowej nr 28.

  Na tym zebranie zakończono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 08.05.2012

  W dniu 08.05.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Na początku powitano przybyłych i ustalono porządek obrad.
  Pierwszym tematem była sprawa prośby o pomoc rodziny z Kamienia pozostającej w trudnej sytuacji materialnej.
  Następnie zajęto się zgłoszonym przez radnego B.Kołodziejczyka problemem piasku na ul. A.Bożka. Okazało się, że piasek ten jest składowany celowo - mieszkańcy będą przekładać betonity na drodze bocznej.
  Kolejnym punktem była kwestia oświetlenia przystanku na ul. Robotniczej. Z uwagi na fakt, że nie ma w budżecie środków na oświetlenie całej ulicy, jest szansa na zainstalowanie 2 punktów świetlnych tak, by oswietlały okolice przystanku. Potrzebna zgoda właścicieli działek na których będzie wykonany przekop.
  Na pytanie mieszkańca co Rada robi w sprawie budowy wieży nadawczo-przekaźnikowej poinformowano, że zostało wysłane pismo do Polskiej Telefonii Cyfrowej w Warszawie i czekamy na odpowiedź.
  Kolejna sprawa zgłoszona przez mieszkankę to kałuże i dziury przed Przychodnią - teren jest własnością prywatną i obowiązkiem właściciela jest zadbać o to miejsce ale jeżeli właściciele zgłoszą sprawę to Rada postara się pomóc.

  Kolejnym punktem zebrania były prace wykonane ostatnio na terenie Kamienia.
  - Naprawiono nawierzchnię na ul.Bieli.
  - Przeprowadzono wizję dróg połączoną objazdem.
  - Wizja na ul. Poręby w związku z wystającymi studzienkami.
  - Poprawa nawierzchni w lesie.
  - Utwardzenie drogi na ul. Sąsiedzkiej.
  Interwencje
  - Pismo do Burmistrza Czerwionki - Leszczyn w sprawie wypuszczania nieczystości do rowów melioracyjnych.
  - Firma zajmujaca się rozbiórką "Relaksu" wywozi gruz do lasu - sprawę trzeba wyjaśnić z Nadleśnictwem.

  Wydarzenia i imprezy zorganizowane w ostatnim okresie
  - Spotkanie sprawozdawcze z Prezydentem.
  - Sprzątanie lasku przy ul.Jodłowej z udziałem mieszkańców.
  - Dzień seniora w restauracji Hotelu "Olimpia".
  - Współorganizacja Powiatowego Konkursu "Znam baśnie Andersena".

  Na koniec zajęto się wstępnym omówieniem udziału dzielnicy Kamień w obchodach Dni Rybnika (15-17 czerwca).
  Podjęto uchwały:
  - Uchała o organizacji imprezy "Kamień Biega" w ramach akcji POLSKA BIEGA.
  - Uchwałę o udziale w Turnieju Dzielnic i wystąpieniu jako oddzielna grupa z własną drużyną piłki nożnej.
  Na tym zebranie zakończono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE RADY DZIELNICY W DNIU 29.03.2012

  W dniu 29.03.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyło się zebranie sprawozdawcze Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika, na którym obecny był Zastępca Prezydenta Miasta, pan Michał Śmigielski.
  Zebranie rozpoczęła i przywitała gości i mieszkańców dzielnicy Kamień Przewodnicząca zarządu Rady Dzielnicy Kamień Małgorzata Piaskowy. Następnie ustalono porządek zebrania i wybrano protokolanta.
  Sprawozdanie z całorocznej działalności Rady Dzielnicy przedstawiła Przewodnicząca zarządu Dzielnicy Kamień, Małgorzata Piaskowy w formie prezentacji multimedialnej, która zawierała następujące informacje:
  Prace wykonane w dzielnicy Kamień i imprezy zorganizowane lub współorganizowane przez Radę Dzielnicy dla mieszkańców Kamienia:
  więcej szczegółów na stronie Czym się zajmujemy.
  Przedstawiono również sprawozdanie finansowe za rok 2011.

  Wystąpienie Zastępcy Prezydenta Michała Śmigielskiego
  Prezydent podziękował Pani Małgorzacie Piaskowy oraz Radzie Dzielnicy za pracę na rzecz dzielnicy i miasta a następnie omówił:
  - Koncepcję układu drogowego - budowę regionalnej drogi Racibórz - Pszczyna. Są brane pod uwagę trzy warianty przebiegu drogi. Po analizach pod względem ekonomicznym i ekologicznym najbardziej korzystny wydaje się wariant pokrywający się z planem zagospodarowania przestrzennego. Planowana droga będzie dwujezdniowa, z najwyższą nośnością i węzłem autostradowym.
  - Rozbudowę Elektrowni Rybnik - największa obecnie inwestycja w mieście. Koszt inwestycji 2 mld Euro, około 2 tys. ludzi będzie pracować przy rozbudowie, co wiąże się z szansą zarobku dla miejscowych firm.
  Druga część wystąpienia to sprawy związane ze zmianami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Od lipca przyszłego roku, zacznie działać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która zrzuca na gminy i samorządy lokalne obowiązek dbania o wywóz nieczystości, wprowadzając tym samym stawki i opłaty za wywóz nieczystości dla wszystkich mieszkańców tych jednostek terytorialnych. W związku z tym, każdy mieszkaniec gminy, nie później niż do lipca przyszłego roku, będzie musiał złożyć w urzędzie miasta, odpowiedni formularz, w którym zadeklaruje - w zależności od wariantu - ilość osób zamieszkujących gospodarstwo, ilość zużywanej wody bądź powierzchnię.

  Po wystąpieniu Pana Prezydenta mieszkańcy zadali serię pytań które dotyczyły między innymi:
  remontu ulic, wysokich opłat za wodę i kanalizację, szczegółów o nowym systemie gospodarki odpadami sposobie naliczania opłat, regulacje prawne związane z przejmowaniem przez gminę działek przeznaczonych na poszerzenie pasów drogowych, planów odnośnie Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Kamieniu, inwestcji na rok 2012 w naszej dzielnicy.
  Na rok 2012 zaplanowany jest generalny remont na ulicy Szewczyka od ronda do skrzyżowania z ulicą Gminną.
  Na tym zebranie zostało zakończone.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 06.03.2012

  W dniu 06.03.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Na początku powitano przybyłych i ustalono porządek obrad.
  Pierwszym tematem było sprawozdanie Przewodniczącej Zarządu z bieżacej dzialalności Rady:
  - Współorganizacja zabawy karnawałowej.
  - Bal przebierańców dla dzieci.
  - Ustalono prawo własności terenu palcu zabaw przy ul. Hotelowej.
  - Nowy punkt oświetleniowy przy ul. Boya Żeleńskiego.
  - Rejestracja w KRS Stowarzyszenia Osób Aktywnych "Mrowisko".
  - Sprawa ubezpieczenia dróg w firmie ubezpieczeniowej INTERRISK. Wszystkie oddane do tej pory wnioski zostały ponownie rozpatrzone i wypłacono odszkodowania. Ponieważ obecnie Miasto nie jest ubezpieczone wszystkie nowe wnioski należy kierować bezpośrednio do UM.
  - Wraz z RSK ustalono zakres najpilniejszych prac drogowych.
  - Ustalenia w sprawie remontu nawierzchni na ul. Teofila Bieli.
  - Maszt przekaźnika telefonii kompórkowej - należy wysłać w trybie pilnym pismo do Telefonii Polskiej w Warszawie z uzasadnieniem pilnej społecznej potrzeby powstania w naszej miejscowości takiego przekaźnika.

  Następnie zajęto się sprawami zgłoszonymi przez mieszkańców - między innymi:
  sprawami podtopień, wniosków o utwardzenie dróg systemem gospodarczym, oświetleniem nowego przystanku przy ul. Robotniczej, nasadzeniami zastęczymi.

  Poinformowano również o spotkaniu mieszkańców z Prezydentem Miasta w dniu 29.04.2012 r.wg programu wyznaczonego przez p. Prezydenta. Na spotkaniu przedstawione zostanie sprawozdanie z prac Rady.

  Na koniec podjęto uchwały:
  - Organizacja Dnia Sebiora - ustalono budżet na kwotę 5000 zł.
  - Współudział w organizacji konkursów szkolnych : "Znam baśnie Andersena" i "Z językiem angielskim za pan brat" - dofinansowanie 350 zł.
  - Współorganizacja turnieju Skata - dofinansowanie 200 zł.
  Na tym zebranie zakończono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 07.02.2012

  W dniu 07.02.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Na początku sprawozdanie z działalności za okres miesiąca stycznia przedstawiła przewodnicząca Zarządu M.Piaskowy. Między innymi :
  - Odbyło się spotkanie Rad Dzielnic w Urzędzie Miasta dotyczące budżetu na rok 2012.
  W związku z trudnościami finansowymi nie wprowadzono do budżetu miasta remontu ul. T.Bieli. Przeprowadzony zostanie jedynie remont doraźny, tak aby droga spełniała wymogi bezpieczeństwa do następnego roku. Pod koniec bieżącego roku Rada ponowi starania o wprowadzenie przebudowy drogi do budżetu na rok 2013.
  Z wszystkich zgłoszonych przez Radę spraw realizowany będzie jedynie częściowy remont chodnika na ul. A.Szewczyka.
  - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 28 - być może do końca kadencji obecnego Prezydenta Miasta przebudowa taka nastąpi.
  - Gospodarka odpadami na terenie miasta Rybnik - do końca bieżącego roku zostanie opracowany szczegółowy plan gospodarki odpadami.
  - Sprawa przykrych zapachów z przepompowni ścieków na ul. Hotelowej - oficjalne stanowisko Urzędu Miasta brzmi : Po przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż przepompownia działa prawidłowo a zapachy pochodzą z nielegalnych zrzutów zgniłych szamb.
  - Plac zabaw w Przedszkolu - będzie nowe wyposażenie oraz nasadzenia zastępcze krzewów ozdobnych.
  - Interwencja w sprawie niebezpiecznie wystających studzienek przy ul. Poręby. Po zimie RSK zdecyduje o zakresie robót.
  Ze spraw zgłosznych przez mieszkańców najważniejsza dotyczyła dofinansowania do solarów. Istnieją dwie możliwości:
  Pierwsza : 50 % kwoty, nie więcej niż 3300zł (można odliczyć solary, bojler + armaturę).
  Druga : na kwotę 7500 (solary oraz cała instalacja) pod warunkiem posiadania przez właściciela pieca CO z atestem i umowy na wywóz śmieci. Wnioski wydawane będą kiedy zostaną przyznane środki.
  W pierwszej kolejności dofinansowane zostanie przyznane tym osobom, które zakwalifikowały się w minionym roku a zabrakło środków.

  Na koniec podjęto uchwały:
  - Zakup wiązanki dla księdza Proboszcza.
  - Organizacja imprezy dla seniorów.
  - Organizacja turnieju tenisa stołowego.
  Na tym zebranie zakończono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 03.01.2012

  W dniu 03.01.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Na początku sprawozdanie z działalności za okres miesiąca grudnia przedstawiła przewodnicząca Zarządu M.Piaskowy. Między innymi wysłano do urzędu Miasta pisma:
  - w sprawie ubezpieczenia dróg z uwagi na ich bardzo zły stan,
  - z prośbą o przedstawienie przez Urząd Miasta stanowiska dotyczącego przepompowni ścieków przy ul. Hotelowej.
  Założono również tablice n ul. Jodłowej.
  Następnie przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za okres minionego roku (patrz tabelka poniżej).
  W dalszej kolejności zajęto się planowanymi wydatkami na rok 2012.
  Kolejnym punktem zebrania była bieżąca działalność Rady Dzielnicy:
  - organizacja Balu Przebierańców dla dzieci w dniach 12.02.2012r i 13.02.2012r.
  - współorganizacja zabawy karnawałowej dla dorosłych w dniu 11.02.2012r.
  - nowe gabloty informacyjne dla mieszkańców dzielnicy.
  - starania dotyczące budowy przy szkole boiska wielofunkcyjnego.

  Na koniec podjęto uchwały:
  - Uchwała w sprawie zakupu drukarki.
  - Uchwała w sprawie zakupu gabloty.
  Na tym zebranie zakończono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 06.12.2011

  W dniu 06.12.2011 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Na początek zebrania zajęto się sprawami bieżącymi : omówienie doraźnych prac drogowych - ze względu na złe warunki atmosferyczne część robót zostanie wykonanych wiosną. Poruszono również temat przepompowni - często pojawia się piana na rzeczce oraz nieprzyjemny zapach - w wyniku interwencji mieszkańców sprawą zajęła się Straż Miejska oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta. Postanowiono wysłać oficjalne pismo z Rady Dzielnicy aby Urząd Miasta zajął stanowisko w tej sprawie. Dodatkowo sprawę przepompowni będzie na bieżąco śledził członek Rady Dzielnicy p. Filipowicz, który jest osobą kompetentną w tym temacie.
  Kolejny problem to kanalizacja - nie wszystkie posesje są do niej podłączone, część nie chce się podłączyć a część chciałaby ale ze względu na położenie są zbyt duże koszty.
  Następnym punktem były finanse Rady Dzielnicy. Obecnie w budżecie Rady znajduje się kwota 2 736 zł 48 gr.
  W dalszej części zebrania przedstawione zostały sprawy zaplanowane na najbliższy czas: odwiedziny u seniorów z naszej dzielnicy, którzy ukończyli 90 lat ;spotkanie integracyjne z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami, inwentaryzacja, plan budżetowy na 2012 rok, organizacja Turnieju Piłki Nożnej, wysłanie życzeń świątecznych dla Darczyńców.

  W trakcie zebrania podjęto następujace uchwały:

 • Uchwała o organizacji Turnieju Piłki Nożnej i przeznaczenie na ten cel 300 zł.
 • Uchwała o uhonorowaniu seniorów którzy ukończyli 90 lat z okazji Świąt - życzenia i paczki.
 • Uchwała dotycząca wysłania życzeń dla Darczyńców.
 • Uchwała o zorganizowaniu imprezy integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin - koszt imprezy około 1000 zł. Termin następnego zebrania Rady Dzielnicy ustalono na 3.01.2012r. godz 18, Szkoła Podstawowa nr 28.

 • rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 08.11.2011

  W dniu 08.11.2011 w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Zebranie rozpoczęto od spraw bieżących. Na początek omówiono problem komunikacji w stronę Knurowa w przyszłym roku - linia autobusowa nr 194. Na spotkaniu z p. Prezydent Joanna Kryszczyszyn poinformowano, ze co roku KZK GOP wypowiada umowy lecz bez skutku. Zapewniono, ze gdyby linia faktycznie przestała funkcjonować miasto postara się o komunikację zastępczą np. przewoźników prywatnych. Dodatkowo zapewniono, że w sytuacji krytycznej, każdego ucznia z terenu Rybnika, uczęszczającego do szkół knurowskich, przyjmą szkoły rybnickie. Rada Dzielnicy napisze w tej sprawie do Marszałka Województwa, w którego gestii leży komunikacja międzygminna. Problem dojazdu w stronę Knurowa dotyczy kilkuset uczniów z terenu Kamienia, Książenic, i gminy Czerwionka-Leszczyny.
  W dalszej kolejności omówiono sprawy remontu ulic w dzielnicy między innymi A.Bożka i Szewczyka. Na koniec spraw bieżących zajęto się pomocą dla chorego dziecka Tomaszka Bernackiego.
  Potem udzielono głosu mieszkańcom - wniosek w sprawie poprawy nawierzchni na ul. B. Żeleńskiego, interwencja w sprawie wniosku na utwardzenie drogi systemem gospodarczym (boczna ul. A. Bożka od nr 104 do nr 110c).
  Kolejnym punktem zebrania były sprawy, które zostały zakończone: odwodnienie ul. Arki Bożka, poprawa nawierzchni przy placu zabaw na ulicy Hotelowej, załatanie dziur na ulicy Willowej, Pojdy i Robotniczej oraz instalacja punktu oświetleniowego przy posesji w lesie na ul. Jodłowej i przy restauracji "Babilon".
  Rada Dzielnicy podjęła uchwałę dotyczącą chorego Tomaszka Bernackiego: Rada jest współorganizatorem imprezy charytatywnej , poprzez sprzedaż cegiełek. Impreza ma być zrealizowana bez kosztów - wszyscy występujący robią to darmowo.
  Na koniec poruszono sprawę gazyfikacji dzielnicy; przedłużono składanie ankiet do grudnia bieżącego roku. Jest duża szansa, że przy odpowiedniej ilości zainteresowanych inwestycja dojdzie do skutku. Czas realizacji 2-3 lata.
  Termin następnego zebrania Rady Dzielnicy ustalono na 6.12.2011r.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 04.10.2011

  W dniu 04.10.2011 w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Zebranie rozpoczęto od sprawozdanie z bieżącej działalności Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy wystąpiła z następującymi propozycjami: - instalacje punktów oświetleniowych w zależności od potrzeb i kolejności składanych wniosków,
  - utwardzenie dróg systemem gospodarczym, wg złożonych wniosków przez mieszkańców,
  - wykonanie projektu chodnika przy ulicy T Brzozy,
  - modernizacja ul T. Bieli,
  - wykonanie i uzupełnienie tablic z nazwami ulic w całej dzielnicy,
  - remont chodnika przy ul. Szewczyka,
  - modernizacja przedszkolnego placu zabaw.

  Następnie zajęto się bieżącymi problemami:
  - Do końca roku KZK GOP planuje likwidację linii autobusowej nr 194, co skutkuje pozbawieniem dojazdu młodzieży Knurowskich szkół, konieczna pilna interwencja w tej sprawie.
  - Nasadzeniami zastępczych roślin ozdobnych na terenie Przedszkola - ustalono z Wydziałem Ekologii UM.
  - Informacja o zakończonym utwardzaniu drogi przy ul. Jana Pojdy 21 do 21e oraz o rozpoczęciu kolejnej inwestycji tego typu przy ul Jodłowej nr 46c do 64d.
  - Ograniczenie prędkości przy ul Jodłowej, Arki Bożka, Hotelowej. Wydział Dróg poinformował, iż przed końcem roku zostaną podjęte działania zmierzające do ograniczenia prędkości w/w dróg.
  - Gazyfikacja dzielnicy : W dzielnicy odbywa się ankietowanie ludności w sprawie budowy sieci i podłączenia do niej instalacji grzewczych w budynkach na terenie Kamienia. Mieszkańcy są przychylni inicjatywie chociaż wielu odnosi się do niej sceptycznie. Członkowie RD będą w dalszym ciągu zbierać opinie mieszkańców w formie ankiety.
  - Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie szkoły lub wymiana nawierzchni asfaltowej, sprawa uzyskała ogólną akceptację.
  - Nielegalne wylewanie ścieków do cieków wodnych na terenie dzielnicy – wystosować pismo do Straży Miejskiej w porozumieniu z Wydziałem Ekologii o rzetelną kontrolę osób niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej oraz nielegalnych spustów do kanalizacji burzowej i rowów melioracyjnych na terenie dzielnicy Kamień oraz Książnice GM Czerwionka Leszczyny.

  Termin następnego zebrania Rady Dzielnicy ustalono na 8.11.2011r. (1.11.2011r.- święto)

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 07.09.2011

  W dniu 7.09.2011 w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18 odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień miasta Rybnika.
  Zebranie rozpoczęto od sprawozdania z działalności rady za okres wakacji, w tym: udział w Turnieju Dzelnic, remonty dróg- wizja w dzielnicy, doraźna likwidacja największych uszkodzeń, korekta wniosków o oświetlenie, Pielgrzymka Rybnicka - rozdawanie wody dla pielgrzymów.

  Następnie omówiono sprawy bieżące: remont ul. Robotniczej (możliwy jeszcze w tym roku), tablice świetlne na przystankach komunikacji miejskiej, sprawa pozyskania obiektu na działalność społeczną w Dzielnicy.
  W dalszej kolejności przedyskutowano sprawy do załatwienia związku z planowaniem Budżetu miasta na rok 2012 : modernizacja ulicy T.Bieli, remont chodnika przy ulicy Szewczyka, przeprowadzenie studium przebudowy drogi wraz z odwodnieniem oraz chodnikiem na ulicy T.Brzozy, instalacja oświetlenia na ulicy Tylnej, zamiana donic na progi spowalniające na ul.A.Bożka, utwardzenie dróg systemem gospodarczym.

  Poruszono również temat melioracji rzeczek i cieków wodnych w dzielnicy (rów melioracyjny między ul T Brzozy a ul J.Pojdy, rzeczka koło przepompowni ścieków), sprawę likwidacji nieprzyjemnych zapachów z przepompowni, kwestie gazyfikacji Kamienia.

  Na koniec omówiono sprawy finansowe związane z festynem dożynkowym i zaplanowano zorganizowanie balu dla dzieci oraz paczek świątecznych na podstawie wskazań MOPS.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 07.06.2011

  W dniu 07.06.2011 r. w Szkole Podstawowej nr 28 w Kamieniu odbyło się zebranie Rady Dzielnicy Kamień. Zebranie rozpoczęto od zgłaszania wniosków mieszkańców, które dotyczyły między innymi problemów bieżących np. takich jak remonty dróg.
  W tej części zebrania omówiono również sprawę festynu strażackiego, który odbędzie się 02.07.2011 roku i którego współorganizatorem jest Rada Dzielnicy.
  Następnie podjęto temat zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika, lokalizacji punktów oświetleniowych oraz gazyfikacji dzielnicy - Rada poparła starania mieszkańców dotyczące doprowadzenia gazu do Kamienia.
  Następną poruszaną sprawą był udział naszej dzielnicy w obchodach Dni Rybnika i udział w paradzie dzielnic.

  W czasie miesiąca poprzedzającego zebranie, Rada Dzielnicy:

 • współorganizowała konkurs "Znam baśnie Braci Grimm",
 • znalazła darczyńcę, który pokrył koszt wynajęcia obiektów pompowanych na Dzień Dziecka dla przedszkolaków,
 • nawiązała współpracę z jednostką Straży Pożarnej w Republice Czeskiej w miejscowości Żimrowice,
 • współorganizowała Dzień Zdrowia i Sportu dla dzieci SP28 : udostępnienie boiska ze sztuczną nawierzchnią na terenie MOSiR Kamień, wstęp do Dino Parku na bardzo atrakcyjnych warunkach - każde z 200 dzieci otrzymało rabat w postaci 21 zł. Koszt wejścia jednego dziecka 10 zł ( kwota obejmowała wstęp, skorzystanie z dwóch atrakcji, przwodnika po Dino Parku). Każde dziecko otrzymało batonik i wodę mineralną ufundowane przez darczyńcę i Radę.
 • Na tych samych zasadach z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki skorzystało 100 przedszkolaków.

  Zorganizowano spotkanie konsultacyjne w celu zapoznania mieszkańców ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika, na które przyszło ponad 40 zainteresowanych mieszkańców. Zagadnienia związane z planem objaśniał radny Benedykt Kołodziejczyk.

  W trakcie zebrania podjęto uchwały dotyczące:

 • Dofinansowania Święta Zdrowia i Sportu - na ten cel z kasy Rady przeznaczono około 120 zł.
 • Dofinasowania w kwocie 600 zł. festynu strażackiego.
 • Upublicznienia wszystkich wydatków Rady na jej stronie internetowej http://www.kamien.miastorybnik.pl/

  Na koniec wstępnie omówiono ogranizację Dożynek, które odbedą się we wrześniu. Następne zebranie Rady Dzielnicy 6 września godz 18 w SP28.

 • rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 10.05.2011

  W dniu 10.05.2011 odbyło się trzecie zebranie Rady Dzielnicy. Na spotkanie została zaproszona ustępująca Rada Dzielnicy. Była przewodnicząca Zarządu przekazała informacje dotyczace finansów. Stan środków finansowych z budżetu Miasta do dyspozycji Rady na dzień 10.05.2011 - 4592,42 zł.
  Na zebraniu został przedstawiony i omówiny Regulamin nowo wybranej Rady Dzielnicy, w którym między innymi określono zasady zwoływania posiedzeń Rady oraz ustalono terminarz zebrań na cały rok. Zebrania Rady będą odbywały się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 18 w SP28 za wyjątkiem miesiąca lipca i sierpnia.

  Poruszono temat utwardzania dróg systemem gospodarczym, ustalono iż do realizacji zostaną przekazane dwa wnioski mieszkańców : pierwszy z ul. Nałkowskiej, drugi z ulicy Ks.Pojdy.
  Omówiono stan przygotowań do imprezy "Kamień biega" w ramach akcji "Polska biega".

  Na wnosiek przewodniczącego Rady powołano komisje:

 • komisja d/s sportu - skład : Dawid Strupowski, Ewald Cieślik, Eugeniusz Jaruga.
 • komisja d/s gazyfikacji - skład : Roman Gil, Łukasz Budzyn, Roman Potenga.

  Podjęto uchwały:

 • o przyjeciu regulaminu,
 • o współorganizacji Powiatowego Konkursu "Znam baśnie braci Grimm" i przeznaczono na ten cel 350 zł,
 • o przeznaczeniu do dyspozycji Zarządu 1000 zł w skali roku na cele statutowe.

  Termin następnego zebrania - 07.06.2011 godz.18 SP28.

 • rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 19.04.2011

  W dniu 19.04.2011 na wniosek przewodniczącego Rady Dzielnicy zostało zwołane zebranie Rady w celu wyboru Zarządu. Ustalono, że skład zarządu będzie trzyosobowy. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącą Zarządu zotała Małgorzata Piaskowy, zastępcą Marek Krzyżowski a członkiem Zarządu Łukasz Budzyn.

  Na zebraniu podjęto temat organizacji imperzy sportowej w ramach akcji "Polska biega" - termin wyznaczono na 15.05.2011, rozpoczęcie pierwszego biegu godz.13 na terenie MOSiR Kamień. Następne spotkanie ustalono na 10.05.2011.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualności

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 14.04.2011

  W dniu wyborów do Rady Dzielnicy tj 14.04.2011 odbyło się pierwsze zebranie nowej Rady. Termin zebrania został wyznaczony przez Urząd Miasta. Celem zebrania był wybór przewodniczącego.
  W wyniku głosowania jednogłosnie przewodniczącym Rady Dzielnicy został Dawid Strupowski a jego zastępcą Franciszek Mitręga.  Rada Dzielnicy Kamień, miasto Rybnik, Rybnik-Kamień, aktualności z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamień, rada dzielnicy Rybnik-Kamień - stopka

  Rada Dzielnicy Rybnik-Kamień       Kontakt : rada.kamien@gmail.com
  Prowadzenie i administracja :