Rada Dzielnicy Kamie, miasto Rybnik, Rybnik-Kamie, aktualnoci z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamie
Rada Dzielnicy Kamie, miasto Rybnik, Rybnik-Kamie, aktualnoci z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamie
Rada Dzielnicy Kamie, miasto Rybnik, Rybnik-Kamie, aktualnoci z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamie
Kontakt: e-mail do Rady Dzielnicy - rada.kamien@gmail.com

MIASTO RYBNIK
KAMIE
STRONY Z NASZEJ DZIELNICY:

Rada Dzielnicy Kamie, miasto Rybnik, Rybnik-Kamie, dzielnica Rybnika Kamie, Stowarzyszenie Osb Aktywnych Mrowisko

Szkoa podstawowa
nr 28
w Rybniku-Kamieniu

Rada Dzielnicy Kamie, miasto Rybnik, Rybnik-Kamie, dzielnica Rybnika Kamie, Szkoa podstawowa w Kamieniu


Parafia pw. w. Brata Alberta - Rybnik-Kamie

Rada Dzielnicy Kamie, miasto Rybnik, Rybnik-Kamie, dzielnica Rybnika Kamie, Parafia w. Alberta w Kamieniu


Ochotnicza Stra Poarna
w Rybniku Kamieniu


MOSIR - orodek wypoczynkowy w Kamieniu

Hotel OlimpiaUWAGA - WANE OGOSZENIA !

Najblisze zebranie Rady Dzielnicy
9 lutego godz. 18.00 w budynku OSP Kamie


--------------------------------------------

Pommy Darkowi i przekamy woanie o pomoc dalej!
Darek Pendzich

--------------------------------------------

Harmonogram wywozu odpadw komunalnych w 2016 roku

Elektromieci mona bezpatnie odda (wasny transport)
1) w bazie EKO, ul. Przemysowa 35
2) w bazie Rybnickich Sub Komunalnych, ul. Jankowicka 41B


Rada Dzielnicy Kamie, miasto Rybnik, RYBNIK - SERWIS MIEJSKI, Rybnik-Kamie, aktualnoci z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamie
RYBNIK - SERWIS MIEJSKI
Informacje lokalne i samorzdowe, pooenie, historia i zabytki, informator miejski oraz oferta inwestycyjna.

RADA DZIELNICY KAMIEŃ - MIASTO RYBNIK

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKACW 07.04.2015

W dniu 07.04.2015 r. w OSP Rybnik-Kamie, o godzinie 18 00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie Miasta Rybnika.

Na pocztku przewodniczca podzikowaa czonkom Rady Dzielnicy za zaangaowanie i aktywn postaw oraz prac na rzecz dzielnicy i jej mieszkacw( w imieniu Prezydenta i swoim).

Omwienie spotkania objazdowego z Prezydentem Piotrem Kuczer
- ul. T. Brzozy - chodnik
- ul. Walecznych- budowa drogi z podbudow
- ul. Hotelowa - remont kapitalny odcinka z lewej strony placu zabaw
- zmiana w budecie obywatelskim na ten rok-zamiana posgu na gablot z map Kamienia( Prezydent Masowski sprawdza czy jest taka moliwo)
- zniszczone schody na stacje PKP (potrzeba ustalenia prawa wasnoci)
- teren MOSiR -moliwoci rozwoju
- ul. A. Szewczyka- potrzeba zabudowy barierek wzdu ogrodzenia szkolnego na odcinku ok. 20m -WYKONANE!
- ul. T. Bieli -remont drogi, teren prac- osadniki (pokazanie trudnej sytuacji mieszkacw domw przylegajcych)
- ul. Robotnicza -dalsza cz owietlenie i owietlenie parkingu

Sprawy biece
- Zakoczylimy odwiedziny 90 latkw - 10 osb
- Budowa wiey nadawczo-przekanikowej- przygotowano dokumentacj, zoono wymagane dokumenty do UM zwizane z pozwoleniem na budow (czas oczekiwania okoo 2 miesicy)
- W szkole w Kamieniu planowana jest budowa pomp ciepa
- Omwienie planowanych imprez i zebrania sprawozdawczo-wyborczego:
a). 12.04. 2015r.- OLIMPIA CUP- stan przygotowa, podzia obowizkw
b). 14.04.2015r. Dzie Seniora- stan przygotowa, podzia obowizkw
c). 16.04.2015r. zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Sprawy zgoszone przez mieszkacw oraz czonkw Rady Dzielnicy
- Pytanie mieszkaca - czy mona zmieni harmonogram wywozu odpadw zielonych - odpady zielone zaczyna si wywozi wiosn zbyt pno - sprawa moe by rozpatrzona dopiero w przyszym roku - w tym roku umowa z firm wywozow nie moe by zmieniona.
- Przejcie dla pieszych na ulicy Willowej - jak na razie brak zgody waciciela posesji na utwardzenie pobocza.

Podjte uchway :
Podjto uchwa w sprawie udziau w akcji Polska biega.

Na tym zebranie zakoczono.

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKACW 02.12.2014

W dniu 02.12.2014r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.

Na pocztek omwiono wydarzenia biece - kwestie zwizane z pracami wykonywanymi w dzielnicy Kamie:
- zaasfaltowano miejsce po wyburzonym parkingu na ul. Robotniczej.
- uporzdkowano teren wok OSP Kamie i przetransportowano puste palety z obejcia SP 28.
- wykonano prace na ul. T. B. eleskiego- wyrwnanie drogi i zmiana nachylenia jezdni celem zabezpieczenia mieszkacw przed podtapianiem.
- zakoczono prace na ul. Porby i Dudka zwizane z regulacja studni( w przyszym roku zostan wykonane pozostae prace na ul. Dudka).
- wyrwnano ul. Walecznych.
- dowieziono materia na ul. boczna Jodowej ( mieszkacy zdeklarowali sami zasypa nierwnoci).
- wyrwnano nawierzchni ul. Z. Nakowskiej -boczna.
- zaklejono kilka dziur na ul. Hotelowej- prac nie dokoczono poniewa z powodu zbyt niskiej temperatury maszyna ulega awarii.
- wykonano prace na terenie ulicy bocznej Walecznych- obnienie studni, wyrwnanie pobocza drogi.

Omwienie imprezy mikoajkowej, omwienie kwestii organizacyjnych zwizanych z pikarskim Turniejem o Puchar Rady Dzielnicy Kamie, omwienie spraw zwizanych z inwentaryzacj oraz obowizkiem powoania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Sprawy zgoszone przez mieszkacw i sprawy biece.:
- 25.11.2014r. w OSP Kamie odbyo si spotkanie z mieszkacami ul. T. Bieli w sprawie uciliwoci zwizanych z prac wydobywcz na terenie osadnikw( haas, py latem, boto w tej chwili).
Dyskusja na temat sposobw interwencji Rady Dzielnicy w tej sprawie, zaplanowano spotkanie z przedsibiorc.

Podjte uchway :
1. O powoaniu Komisji Inwentaryzacyjnej .
2. W sprawie odwiedzin osb powyej 90 roku ycia (mieszkacw Kamienia).
3. W sprawie organizacji zabawy karnawaowej z hotelem "OLIMPIA" 14.02.2014 r.
4. W sprawie organizacji z hotelem "OLIMPIA" baliku dla dzieci 15.02.2014 r.

Na tym zebranie zakoczono.

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKACW 04.11.2014

W dniu 04.11.2014r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.

Omwienie wydarze biecych :
- Oficjalne oddanie do uytku boiska , siowni i placu zabaw na terenie SP 28, 2. Odby si I Festiwal dyni, poczony z obchodami otwarcia boiska. Imprez zorganizowao Stowarzyszenie Osb Aktywnych "MROWISKO" ze wspudziaem SP 28. Zosta rozegrany mecz otwarcia pomidzy OSP Kamie a "MROWISKIEM"- w wydarzeniu uczestniczyo ponad 500 osb.
- pogbienie roww na ul. A. Szewczyka w okolicy ronda,
- odtworzenie roww na ul. Ks.J. Pojdy po stronie nr parzystych,
- rozebranie budynku na parkingu na ul. Robotniczej,
- zakoczenie prac zwizanych z utwardzeniem terenu przy OSP Kamie i na ul. Z. Nakowskiej (boczna),
- trwaj prace na ul. Porby i Dudka - regulacja studni( na ul. Porby wszystkich, na ul. Dudka 3 bdcych w najgorszym stanie).

Omwienie pisma radnego Benedykta Koodziejczyka do Wojewdzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie utwardzenia ulicy Walecznych (bocznej).

Sprawy zgoszone przez mieszkacw i sprawy biece.:
1. Przywrcenie owietlenia na ul. Hanaka(zgoszenie p. Joanny Hajdziony)-naley ustali z mieszkacami i nanie na mapk miejsca, w ktrych ich zdaniem stay supy, ktre zostay zdemontowane.
2. Zabudowa ekranw akustycznych na ul. Hanaka- haas generowany z agregatw pobliskiej chodni- po konsultacji z Wydziaem Ekologii UM ustalono, e problem naley zgosi do Urzdu Gminy Miasta Czerwionka-Leszczyny poniewa chodnia znajduje si na ich terenie(poza kompetencjami Rybnika).
3. Problem z odtworzeniem nawierzchni po wykonaniu prac kanalizacyjnych na ul. Hotelowej- mieszkaniec demontuje betonity z drogi dojazdowej do posesji twierdzc, e cz drogi jest jego wasnoci- po sprawdzeniu w Wydz. Drg UM stwierdzono, i droga faktycznie zostaa zbudowana w zym ladzie poza jej wytyczonymi granicami. W zwizku, e waciciel nie wyraa zgody na dalsze jej uytkowanie w takiej linii jak zostaa utwardzona, drog naley odtworzy ( uoy betonity) w nowej linii zgodnej z mapami. Trwaj starania aby w ramach umowy prace wykonaa firma budujca sie kanalizacji sanitarnej.
4. Mieszkacy ul. Robotniczej zgosili potrzeb owietlenia ( 1 pkt) na wlocie do posesji z numerami 90.
5. Mieszkacy ul. Ks. J. Pojdy( nr 21) i ul. Jodowej( lasek) zgosili ten sam wniosek-powd problemy z dzikami.
6. Mieszkaniec ul. Willowej zgosi kolejne uwagi dotyczce wykonanych prac na wjedzie do jego posesji.
7. W sprawie skrzyowania ul. T. Bieli i Ssiedzkiej( sprawa zgoszona przez p. Lidi Kosek)-RSK otrzymao zlecenie utwardzenia i uporzdkowania pobocza.
8. Proba o owietlenie ul bocznej A. Boka- nadal brak zgody osoby prywatnej na wejcie w teren.
9. Wpyn kolejny wniosek mieszkacw na utwardzenie drogi systemem gospodarczym-ul. Boczna Robotniczej.
10. Kwestia dostarczenia pisma w sprawie remontu/przebudowy rowu na ul. Willowej - wedug mieszkacw pismo zoone z piecztk Rady Dzielnicy ok. 3 lata temu.
11. Janusz Diakonow - kwestia wycicia drzewa przy wyremontowanym mostku na ul. Robotniczej (stoi 30-40 cm od krawdzi jezdni).
12. Roman Gil - zaznaczenie potrzeby zamontowania tabliczki z nr domw na ul. Hotelowej.
13. Zabudowa znak - Stra - problem zgoszony przez naczelnika OSP Kamie.

Podjte uchway :
1. W sprawie organizacji Turnieju Piki Nonej o Puchar Rady Dzielnicy Kamie .
2. W sprawie organizacji imprezy plenerowej- Mikoajki.

Na tym zebranie zakoczono.

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKACW 04.10.2014

W dniu 04.10.2014r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.

Na pocztek Przewodniczca Zarzdu p. Magorzaty Piaskowy przedstawia sprawozdanie z festynu doynkowego, ktry odby sina terenach hotelu "OLIMPIA" . Na rodzinnym pikniku pojawio si w tym roku okoo 1500 osb.
Inwestycje i prace na terenie dzielnicy
- Wykonano owietlenie w drodze bocznej prowadzcej do Kocioa i na ul. Ssiedzkiej .
- Zbudowano boisko przy SP28 planowany odbir 9 padziernik, wymiary 32m x 46m warto okoo 450 tys. gwarancja 3 lata , w okolicach boiska i placu zabaw na budynku szkoy zamontowano 9 pkt wietlnych.
- Zbudowano plac zabaw i "ciek po zdrowie" ( Budet Obywatelski) na terenie szkoy.
- Rozpoczy si prace zwizane z remontem mostka na ul. T. Bieli - zakoczenie prac planowane na luty 2015r.
- Otrzymalimy dodatkowy przydzia betonitw- na utwardzenie terenu OSP Kamie i bocznej drogi Z. Nakowskiej. Na terenie OSP pooono kostk w 2 dni obecnie zostao dokoczy asfaltowanie na czeniu z jezdni.

Prace ktre zostan wykonane w padzierniku na terenie Kamienia:
- ul. Willowa- utwardzenie pobocza drogi wraz z popraw odwodnienia przy posesji nr 25.
- ul. Jodowa- rekonstrukcja pobocza z zabudow odwodnienia.
- ul. Hotelowa- uzupenienie i regulacja pobocza z zabudow zabezpiecze w okolicy progw zwalniajcych.
- ul. T. B. eleskiego- zmiana profilu drogi + zabudowa korytek ciekowych, uzupenienie nawierzchni.

Sprawy zgoszone przez mieszkacw i sprawy biece.:
- 25.09.2014r. odbyo si gosowanie mieszkacw nad propozycjami do Budetu Obywatelskiego na rok 2015. Gosowanie dotyczyo 2 projektw:1. Remont nawierzchni ul. Hotelowej i 2. "Jak ci widz tak ci pisz"- remont parkingu na ul. Robotniczej. W gosowaniu wzio udzia 65 mieszkacw za remontem ul. Hotelowej opowiedziao si 11 osb za drugim projektem gosoway 53 osoby 1 gos oddano niewany.
- Zoylimy 2 wnioski mieszkacw na utwardzenie systemem gospodarczym: na boczne drogi przy ul. Ks. J. Pojdy i Jodowej.
- Zgoszono zagroenie bezpieczestwa na skrzyowaniu ulic T. Bieli z Ssiedzk.
- ul. boczna Ks. J. Pojdy wyrwnanie (zdarcie rodkowej czci drogi), ewentualna zmiana profili drogi celem zabezpieczenia przed zalewaniem mieszkacw wodami opadowymi.
- Budowa wiey nadawczo-przekanikowej na ul. Hotelowej-w poowie padziernika zostanie zoona aplikacja do UM - o wyraenie zgody na wejcie w teren i budow. Projekt zosta ukoczony i zaakceptowany.
- Po raz kolejny zosta zniszczony fragment chodnika i trawnik przy ogrodzeniu SP28 (odcinek czcy parking z furtk) z tego powodu i z uwagi na bezpieczestwo dzieci bdziemy wnioskowa o zabudow barierek na tym odcinku.
- ul. Hanaka - w 2004 roku zdemontowano supy wraz z owietleniem - mieszkacy chc ich odtworzenia.
- Haas dochodzcy z chodni w Leszczynach, ktry przeszkadza pobliskim mieszkacom .
- Dawid Strupowski zgosi, e klub pikarski prosi o wsparcie grupy 6-latkw- nieodpatne uyczenie sali. Odpowied : w myl uchway decyzja ley w gestii administratora budynku, czyli dyrekcji szkoy

Na tym zebranie zakoczono.

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKACW 02.09.2014

W dniu 02.09.2014r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.

Sprawozdanie z dziaalnoci biecej
- Budet obywatelski- zgoszono 3 projekty - weryfikacj pozytywnie przeszy 2.
- Tablice z nazwami ulic -poprawa bdw.
- Utwardzenie ul. Nakowskiej
- Zlecenie na pozostae studnie na ul. Porby i kilka najgorszych na ul. Dudka
- Wizja z naczelnikiem wydziau drg: ul. eleskiego (Makowa), ul. Hotelowa, ul. Pojdy, ul. Willowa, ul. Jodowa W przypadku ul. Willowej potrzebna zgoda wacicielki -krawniki , utwardzenie terenu, odpyw do rowu, udronienie roww przylegajcych.
- Wiea nadawczo-przekanikowa sprawa - jest w toku.
- Informacja o remoncie mostka.
- Wpyny 2 wnioski na utwardzenie drg-jeden naley zwrci do uzupenienia.
- Zgoszono czyszczenie chodnikw na ul. Robotniczej.
- Przewodniczca zgosia problem zniszczonej drki na ul. Robotniczej.
- Akcja krwiodawstwa-20,650 litra-52 krwiodawcw si zgosio, 5 osb nie mogo odda krwi.
- Plany zagospodarowania przestrzennego -koniec wystawienia.

Sprawy zaatwione:
- Zdemontowano betonow barier na ul. Hotelowej.
- Zdemontowano zdewastowane ogrodzenie na ul. Makowej.
- Wykoszono i wyczyszczono park przy parkingu.
- Otynkowano i odmalowano WOPR-wk.
- Zostay wykoszone rowy.

Sprawy do zaatwienia i zgoszone przez mieszkacw:
- Problem na ul. Walecznych, ze stanem drogi, szczeglnie z poboczami.
- Na ul. Bieli woda stoi na caej ulicy.
- Remont zamknitego wiaduktu - sprawa musi by uzgodniona z PKP - w padzierniku PKP ma wyrazi zgod.
- Czy na okres zamknicia drogi do centrum Rybnika mona by poprawi drog przez las, na ktrej jest masa dziur. Odpowied - jak wyschn kaue to droga ma by poprawiona.
- Ul. Brzozy - czy jest moliwo zrobienia chodnikw.
- Ul. Leszczyska, po utwardzeniu ul. Hanaka, jest w czasie silniejszych opadw podtapiana.

Omwienie prac zwizanych ze zbliajcymi si doynkami - uzgodniono ostanie szczegy i rozdzielono zadania dla chtnych do pomocy.
Na tym zebranie zakoczono.

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKACW 04.02.2014

W dniu 04.02.2014r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.

Najwaniejszym punktem zebrania byo przedstawienie dziaalnoci Policji oraz Stray Miejskiej na terenie dzielnicy Kamie.
Dziaalno Policji na terenie Kamienia przedstawia Dzielnicowa p. Magorzata Koniarska.
Zagroenia w dzielnicy to przede wszystkim wamania do domw. Portale spoecznociowe s niejednokrotnie rdem informacji o zasobnoci portfela mieszkacw. W zwizku z tym proba o przemylane umieszczanie informacji na tyche portalach. Proba o korzystanie z pomocy ssiedzkiej przy pilnowaniu domw i mieszka w czasie wyjazdw wakacyjnych - taka pomoc daje najlepsze rezultaty. Proba o zgaszanie wystpujcych zagroe oraz osb nietrzewych w miejscach publicznych a w szczeglnoci za kierownic.
Dziaalno Stray Miejskiej ( Pan Marek Brydniak)
Stra Miejska gwnie pilnuje porzdku np zblia si "wiosenne wypalanie traw ktre jest zabronione, spalanie odpadw ( moliwe przeprowadzenie prb popioowych), w przypadku nieprawidowoci zwizanych z odbiorem odpadw mona zadzwoni na SM.
Pytania do zaproszonych goci:
- Co dalej w sprawie zalewania Kamienia ciekami z terenu Ksinic?
Odp. (SM) Zostanie wystosowane pismo do Stray Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach o kontrol posesji na terenie Ksinic.
- Plac zabaw przy ulicy T .Bieli jest regularnie odwiedzany przez modzie rwnie z ssiednich miejscowoci, ktra pije tam alkohol i zakca cisz nocn, proba o wiksz ilo patroli. Odp. proba o zgaszanie takich zaj na Policj lub Stra Miejsk.
- Propozycja owietlenia placu zabaw ( p Magorzata Piaskowy) oraz kontrola tego terenu przez patrol SM z Leszczyn, ktry i tak przejeda obok w trasie do Ksinic .
- Dyskusja na temat bezpieczestwa na ul. Arki Boka, Robotniczej, Szewczyka i Jodowej.
"Grzechem gwnym" jest przekraczanie dozwolonej prdkoci. Proba o zwikszone kontrole na terenie dzielnicy.
Odp. Policja nie dysponuje dostateczn iloci taboru i policjantw, aby mona byo znaczco zwikszy ilo patroli i kontroli prdkoci oraz trzewoci. Wg raportu bezpieczestwa W Kamieniu panuje "bogi spokj" i na dzie dzisiejszy sytuacja z patrolami si nie zmieni.
- Co z chodnikiem przy ul.T. Brzozy ?
Odp. Miasto nie jest w stanie na ten moment zabezpieczy rodkw na wykup terenu, wykonanie projektu z uwzgldnieniem kanalizacji burzowej, a tym bardziej na ca inwestycj, ale jak twierdz przedstawiciele UM znaj problem i w przyszoci miasto postara si wprowadzi inwestycj do budetu
- Jakie uprawienia ma Stra Miejska przy wchodzeniu na prywatne posesje bez adnego nakazu ?
Odp. Stra Miejska moe bez nakazu wchodzi na prywatne posesje, na mocy upowanienia Prezydenta Miasta Rybnika a w razie braku zgody waciciela wzywa Policj a ta moe ukara waciciela za utrudnianie czynnoci. Odpowied przedstawiciela SM budzi wtpliwoci i zostanie wyjaniona przez prawnika.
- Informacja na temat sytuacji mieszkacw ul. T. Bieli w czasie eksploatacji osadnikw.
Na zakoczenie spotkania z mieszkacami zaproszeni gocie jeszcze raz zaapelowali o zgaszanie wszelkich zdarze ,osb bezdomnych, przemocy w rodzinie itp.
Podjto uchway :
1. Wizanka dla Ks. Proboszcza z okazji urodzin.

Na zakoczenie omwiono sprawy zwizane z organizacj w dniu 16.02.2014r. baliku karnawaowego dla dzieci . Przewodniczca zarzdu poprosia wszystkich czonkw Rady Dzielnicy o wczenie si w prace zwizane z przygotowaniem imprezy.
Na tym zebranie zakoczono.

rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKACW 07.01.2014

W dniu 07.01.2014r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.

Na wstpie krtko omwiono Turniej Piki Nonej, ktry odby si na poczatku grudnia a w ktrym wzio udzia 14 druyn.
Nastpnie organizowane z barem "Stodoa" MIKOAJKI - w imprezie wzio udzia okoo 180 dzieci, ktre otrzymay od dostojnego gocia maskotk i paczk ze sodyczami. Impreza zostaa sfinansowana, ze rodkw pozyskanych z loterii fantowej zorganizowanej podczas doynek.
Przedstawiono sprawy biece - midzy innymi:

 • Odbyo si spotkanie z naczelnikiem Wydziau Drg, Panem Jackiem Hawlem na ktrym omwiono nastpujace sprawy:
  - Dodatkowy przydzia betonitw na boczna ul. Walecznych - przyznano 1500 szt. niewykorzystanych z ubiegorocznych przydziaw.
  - Podpisano zlecenie na prace na ul. Ks.J.Pojdy - przy nr 63 odwodnienie - prace wykonane na wiosn.
  - Wiadukt na ul. T.Bieli - w drodze przetargu wyoniono firm PROBUD z Wodzisawia l. - termin realizacji 270 dni od podpisania umowy , czyli prace powinny by zakoczone w sierpniu.
  - Budowa wiey nadawczo-przekanikowej - obecnie jest na etapie podpisywania umowy z Miastem Rybnik. Jeli nic nie stanie na przeszkodzie to inwestycja zostanie zakoczona w tym roku.
  - Owietlenie drogi bocznej do Kocioa Parafialnego - zosta wykonany projekt.
  - Wycinka topoli na ul. Markowej zostaa zlecona zewnitrznej firmie.
  - Wyrwa na ul. Jodowej - przekazana do PWiK.
 • Na spotkaniu z Pani Wice-przezydent Joann Kryszczyszyn omwiono nastpujce sprawy: - Plany zagospodarowania przestrzennego - plany maj zosta wystawione w pierwszym proczu.
  - Sprawa nowej siedziby Rady Dzielnicy - jest propozycja przeniesienia do budynku Przedszkola nr 32 - dawnego pomieszczenia Policji.

  W dalszej kolejnoci przekazano informacj o organizacji w dniu 26 grudnia przez Rybnicki KIK spotkania przy pomniku w Orodku MOSiR w zwizku z kolejn rocznic Marszu mierci.
  Zgoszono rwnie wniosek w sprawie wytyczenia cieki rowerowej wzdu ul. Robotniczej w stron Rybnika tak by przebiegaa ona bliej chodnika, co jest bardziej bezpieczne dla rowerzystw.
  Nastpnie przedstawiono propozycje do budetu Rady na biecy rok, ktry to budet po korektach zosta zaakceptowany.
  Przedyskutowano rwnie wsporganizacj zabawy karnawaowej oraz organizacj balu przebieracw dla dzieci.
  Podjto uchway :
  1. W sprawie wsporganizacji zabawy karnawaowej.
  2. W sprawie organizacji balu dla dzieci.
  3. W sprawie odwiedzin u seniorw po 90 roku ycia
  4. W sprawie wsporganizacji Turnieju Skata.
  Na tym zebranie zakoczono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKACW 03.12.2013

  W dniu 03.12.2013r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.

  Pierwszym punktem zebrania byo sprawozdanie z dziaalnoci biecej :

 • Wykonanie fragmentu chodnika na ul. Makowej.
 • Wykonanie owietlenia na bocznej T. Brzozy i na bocznej ul. Ks. J. Pojdy.
 • Rybnickie Suby Komunalne zaasfaltoway podjazd pomidzy hurtowni a skadem budowlanym na ul. A. Szewczyka.
 • Naprawienie nawierzchni na ul. Willowej przed wiaduktem. Nastpnie omwione zostay kwestie zgoszone przez mieszkacw - midzy innymi:
 • Owietlenie na ul. Hotelowej tu za skrzyowaniem z ul. Robotnicz i A. Boka.
 • Owietlenie na ul. Z. Nakowskiej
 • Zapytanie dotyczce chodnika przy ul. T. Brzony - pomimo zaproszenia na zebranie Rady Dzielnicy, mieszkanka, ktra wystosowaa zapytanie, nie pojawia si na zebraniu.
 • Kwestia wyjanienia w UM Rybnik sprawy zwizanej z utwardzeniem drogi przy ul. Ks. J. Pojdy - pytanie : dlaczego Miasto z pienidzy podatnikw utwardza dojazd do jednej posesji, a innym mieszkacom naszej dzielnicy odmawia si utwardzenia i zaleca wykonanie prac we wasnym zakresie mimo, i droga te jest wasnoci Miasta i znajduje si na niej kilka a nawet kilkanacie posesji?
 • Chodnika na ul. Makowej - pracownicy zabrali zamontowane wczeniej korytka odprowadzajce wod z parkingu istnieje w zwizku z tym uzasadniona obawa, e w porze deszczowej bdzie podtapiana posesja ssiadujca z parkingiem.
 • Odnonie podtapiania mieszkacw ul. Ks.J.Pojdy - po rozpoznaniu sprawy przez eksperta poproszono Przewodniczc Zarzdu RD o wykonanie szkicu z podaniem iloci mostkw do odtworzenia i podaniem dugoci odcinka na ktrym naley odbudowa rowy (szkic zosta przekazany).
 • Zostay zamwione kolejne tablice z nazwami ulic. Po rozpoznaniu sytuacji w terenie wstrzymane zostao wykonanie tych tablic, gdzie w najbliszym czasie zostan oddane budynki do uytku, po aktualizacji zostan wykonane w przyszym roku.

  Na koniec omwiono planowane imprezy :
  - Mikoajki - wsporganizowane z barem "Stodoa". Wyznaczenie osb do pomocy przy organizacji imprezy.
  - Pikarski Turniej o Puchar Rady Dzielnicy Kamie - wsporganizowany z Hotelem Olimpia. Wyznaczenie osb wrczajcych puchar.
  Podjto uchway :
  1. Podjto uchwa dotyczc stanowiska Rady Dzielnicy w kwestii zmiany siedziby
  2. Uchwaa o zakupie kartek witecznych dla darczycw
  3. Uchwaa o przyjciu protokow z biecego roku
  4. Uchwaa o powoaniu Komisji Inwentaryzacyjnej
  Na tym zebranie zakoczono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKACW 05.11.2013

  W dniu 05.11.2013r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.

  Pierwszym punktem zebrania byo sprawozdanie z dziaalnoci biecej, midzy innymi :

 • Odbyo si spotkanie z naczelnikiem wydziau drg p. J. Hawlem w sprawie obnienia studzienek kanalizacyjnych na ulicy Hanaka. W efekcie przeprowadzenie tych prac jak rwnie uporzdkowanie tereny przy drodze zlecono RSK.
 • Rozpoczto inwestycj drogow na ulicy Walecznych. Uoono 1700 kostek betonowych z przydziau. Mieszkacy zakupili dodatkowe kostki na podjazdy do swoich posesji i wypoyczyli, aby mona byo utwardzi wikszy odcinek drogi . Zwrot i utwardzenie podjazdw nastpi na wiosn.
 • Przy rondzie Ukraiskim dla poprawy bezpieczestwa osb korzystajcych z chodnika zostan zabudowane dwie barierki ochronne.
 • Dobiegaj koca prace zwizane z owietleniem ul. Tylnej oraz zamontowano 4 punkty na ul. Robotniczej w rejonie przystanku.
 • Rozbirka ogrodzenia no parkingu przy orodku MOSiR w pniejszym terminie ale jeszcze w tym roku.
 • Zalewanie wod i mieciami terenu Kamienia - wyczyszczono po raz kolejny rowy wzdu ul. Ks. J.Pojdy
 • Zoono wniosek o owietlenie ul. Walecznych(boczna).
 • Trwaj rozmowy z KWK Jankowice w sprawie nasadze zastpczych, ktrymi chcielibymy zagospodarowa teren za budynkiem SP 28.

  Nastpnie zostaa przedstawiona informacja o biesiadzie lskiej w restauracji Babilon organizowanej przez Stowarzyszenie "MROWISKO" w ramach projektu:" Nasza maa ojczyzna" dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
  Podjto uchway :
  1. O organizacji Turnieju Piki Nonej.
  2. O organizacji "Mikoajek" dla dzieci z Kamienia(pokryte z rodkw pozyskanych z loterii).
  Na tym zebranie zakoczono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKACW 01.10.2013

  W dniu 01.10.2013r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.

  Na wstpie przedstawino sprawozdanie z dziaalnoci biecej - midzy innymi:

 • Odbyo si gosowanie projektu "cieka dla zdrowia" na terenie.
 • Wiea przekanikowa. Zapada decyzja o budowie "przekanika" przy ul. Hotelowej.
 • Zakoczono montowanie rur drenaowych pod chodnikiem na ul. Szewczyka.
 • Prywatny inwestor rozpocz prace w rejonie byych osadnikw muowych przy ul. Bieli. Czas realizacji 2 do 3 lat. Mieszkacy w trosce o swoje interesy, powinni wykona dokumentacj przynajmniej fotograficzn swoich domw, poniewa moe to by podstawa dochodzenia ewentualnych roszcze wzgldem inwestora czyli P.U.H GEMAR. Inwestor zosta take zobowizany, do utrzymania drogi w czystoci. Ewentualne zaniedbania w tym temacie naley zgasza do Wydziau Drg.
 • Wycinka drzew : akacje przy ul. Robotniczej, przy ulicy Hotelowej po 15.10 2013r. z uwagi na okres lgowy ptakw, przy ul Makowej- sprawa przekazana do Zieleni Miejskiej.
 • Prace remontowe zwizane z murkami przy parkingu obok MOSiR, zostan wykonane przez uczniw Zespou Szk Budowlanych, po wyciciu topl.
 • Owietlenie ulic : Do koca roku zostanie wykonane owietlenie ul. Tylnej. Owietlenie drogi do kocioa parafialnego jest na etapie wykonania projektu.
 • Do Urzdu Miasta wpyno pismo w sprawie utwardzenia drogi bocznej ul. Ks. Jana Pojdy, obok nr 65. Mieszkacy otrzymali odpowied odmown poniewa droga jest wasnoci prywatn , nie spenia wymogw narzuconych przez UM ( maa ilo domw). Miasto proponuje zabudow wodociekw oraz czyszczenie roww w celu tymczasowej poprawy sytuacji.
  Na tym zebranie zakoczono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKACW 07.05.2013

  W dniu 07.05.2013r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Na wstpie przedstawino sprawozdanie z dziaalnoci biecej - midzy innymi:
  - Doposaono siowni na terenie MOSiR.
  - Przeduono peron przystankowy komunikacji miejskiej przy ul. Pojdy.
  - Prace zwizanw z odnowieniem elewacji Przedszkola nr 32.
  - Nowe nasadzenia na terenie przdszkola oraz szkoy.
  - Utwardzenie dojazdowych drg bocznych do ul.Hotelowej i Hanaka.
  - atanie dziur na na ul. Robotniczej oraz T.Bieli.
  - Sprawa ul. T.Bieli - w zwizku z planowan tam inwestycj naley zadba o interesy mieszkacw (moliwo naruszenia konstrukcji budynkw). Naley wystpi do inwestora o pena dokumentacj prowadzenia robt.
  - Decyzja w sprawie przekanika telefonii komrkowej zapadnie w czerwcu.
  - Zoono do UM zapotrzebowanie na wykonanie punktw owietleniowych na terenie dzielnicy.
  - W SP 28 odby si konkurs "Znam banie Braci Grim", Rada Dzielnicy bya wsporganizatorem.
  - W dniu 14.04.2013r. odby si Turniej Tenisa Stoowego "Olimpia Cup" organizowany wsplnie ze spk Hossa. Uczestnicy otrzymali medale, dyplomy i czekolady. Na zwycizcw czekay puchary ufundowane przez Prezydenta Miasta Rybnika.
  - W dniu 28.04.2013r.odbyo si spotkanie seniorw. Z zaproszenia skorzystao 160 osb. Na goci czeka obiad, kawa i sodkie co nieco. Atrakcj by wystp zespou "Stokroty". Najstarsz obecn na spotkaniu seniork uhonorowano kwiatami.
  Planowane imprezy :
  - "Kamie biega" w dniu 26.05.2013r. - wytyczono now tras o dugoci 6 km.
  - Turniej Dzielnic. W tym roku uczestniczymy w turnieju, przez kolejne dwa lata zostajemy zwolnieni.

  Podjte uchway
  - Organizacja turnieju "Kamie Biega".
  - Wsplorganizacja z SP 28 powiatowego konkursu "Z angielskim za pan brat".
  - Dzie Dziecka - sodycze dla przedszkolakw i dzieci szkolnych.
  - Wsporganizacja z OSP Kamie spotkania z dziemi niepenosprawnymi.
  - Zakup strojw dla zespou "Stokroty".
  - Udzia w Turnieju Dzielnic.

  Na tym zebranie zakoczono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  SPOTKANIE SPRAWOZDAWCZE RADY DZIELNICY W DNIU 03.04.2013

  W dniu 03.04.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyo si zebranie sprawozdawcze Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika, na ktrym obecny by Zastpca Prezydenta Miasta, pan Micha migielski.

  Zebranie rozpocza i przywitaa goci i mieszkacw dzielnicy Kamie Przewodniczca zarzdu Rady Dzielnicy Kamie Magorzata Piaskowy.
  Na wstpie przedstawiono sprawozdanie z caorocznej dziaalnoci Rady Dzielnicy w formie prezentacji multimedialnej, ktra zawieraa nastpujce informacje:
  - Prace wykonane w dzielnicy Kamie.
  - Imprezy zorganizowane lub wsporganizowane przez Rad Dzielnicy dla mieszkacw Kamienia.
  Szczegy na podstronie Czym si zajmujemy

  Nastpnie przedstawiono sprawozdanie finansowe z minionego okresu oraz skierowano podzikowania dla osb i instytucji, ktre pomagay w pracach Rady Dzielnicy.

  Kolejnym punktem zebrania byo wystpienie przedstawiciela UM Pana Grzegorza Nowaka w kwestii segregacji mieci. Podane zostay informacje o przetargu na wywz mieci. Okrelono czstotliwo, stawki i sposb wywozu mieci. Odbir smieci bdzie odbywa si 2 razy w miesicu, w ty raz w miesicu mieci segregowane a biomasa od maja do listopada. Dwa razy w roku bdzie przeprowadzana zbirka mieci wielkogabarytowych.

  Nastpnie gos oddano Zastpcy Prezydenta panu Michaowi migielskiemu, ktry odpowiada na pytana mieszkacw.
  Poruszono midzy innymi nastpujce kwestie:

  - Pytanie o zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego. Odpowied : zasady nie zmieniy si od roku ubiegego.
  - Czy bdzie chodnik na ul. Brzozy ? Odpowied : w biecym roku nie przewiduje si prac ale do koca marca ma si rozstrzygn czy bdzie robiony projekt.
  - Czy przewiduje si remont ul. Bieli ? Odpowied : w tegorocznym budecie przewiduje si tylko remont wiaduktu. Ulica Bieli musi by zrobiona, jest ju dokumentacja techniczna ale na realizacj trzeba poczeka w kolejce. Przewiduje si tymczasowe zaatanie dziur przez RSK.
  - Zgoszono konieczno przestawienia tablicy granicznej miasta Rybnik z Ksienicami. Odpowied : tablica bdzie przemieszczona okoo 250 m.
  - Czy s optymalizowane prace sub komunalnych, chodzi przede wszystkim o prace przy naprawach drg, ktre wydaj si by chaotyczne. Odpowied : stosuje si optymalizacj prac RSK i s zbierane uwagi.
  - Czy przewiduje si powstanie szatni dla druyny KP Kamie i dla kogo budowane jest boisko? Odpowied : szatnia dugo jeszcze nie powstanie bo brak rodkw inwestycyjnych. Boisko MOSiR z trawiast nawierzchni musi mie odpowiednie parametry, ktre narzucaj trenujce na nim druyny.
  - Czy szatnia dla pikarzy naszego klubu mogaby by w Hotelu Turysta? Odpowied: budynek ten nie jest przygotowany do funkcjonowania w zimie a w budecie nie ma na to pienidzy.
  - Zgoszono potrzeb wyznaczenia przejcia dla pieszych na ul. Willowej na wysokoci przystanku autobusowego.
  - Czy s jakie plany odnonie Orodka Sportowo - Wypoczynkowego w Kamieniu, w szczeglnoci basenu? Odpowied : problemem jest nie tylko brak rodkw na przebudow basenu ale i koszt wody. Jeli chodzi o cay orodek to przewiduje si podzielenie caoci na odrbne funkcje w zalenoci od zainteresowanych inwestorw.
  - Bezpieczestwo na placu zabaw przy ul. Bieli - mieszkacy zgosili, e czsto jest on miejscem libacji . Powinien by co jaki czas patrolowany.
  - Co z ulic eleskiego ? Odpowied : bd roboty jeeli znajd si na to oszczdnoci.
  - Pytania o dojazd do centrum Rybnika czy ul. Mikoowska bdzie poszerzana ? Czy bdzie cieka rowerowa? Czy bdzie alternatywna droga do Rybnika? Czy s na to zabezpieczone rodki ? Odpowied : w sensie inwestycyjnym jest to przysza dekada .
  - Nowe punkty wietlne w dzielnicy Kamie - kiedy bd zakadane. Odpowied : wszystkie wnioski, ktre zgoszono bd realizowane wg kolejnoci zgosze.
  Na tym zebranie zostao zakoczone.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY i MIESZKACW 13.03.2013

  W dniu 13.03.2013r. w sali gimnastycznej Szkoy Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyo si zebranie mieszkacw i Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika, na ktrym obecny by przedstawiciel Urzdu Miasta, Naczelnik Wydziau Gospodarki Komunalnej pan Grzegorz Nowak.
  Tematem spotkania byy nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Spotkanie cieszyo si duym zainteresowaniem. Podczas zebrania mieszkacy mieli moliwo zabrania wzoru rozwizania umowy na wywz odpadw staych.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 05.02.2013

  W dniu 05.02.2013r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18:00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Na wstpie powitano przedstawicieli policji tj, Pani Dzielnicow Magorzat Koniarsk i p. Marcina Karwota.
  Omwiono stanu bezpieczestwa w dzielnicy Kamie: z policyjnych raportw wynika, e jest ono dobre, ale w miar moliwoci bd czstsze objazdy oznakowanych radiowozw. Proba o dobry kontakt i wymian informacji z mieszkacami w temacie wszystkich niepokojcych zdarze na terenie naszej dzielnicy. Prawdopodobnie zostanie przywrcony dyur Dzielnicowego na posterunku raz w miesicu. Trzymiesiczny harmonogram takich dyurw zostanie umieszczony na stronie Rady Dzielnicy.

  Kolejnym punktem zebrania byo sprawozdanie z dziaalnoci w miesicu styczniu:
  - Owietlenie drogi dojcia do Kocioa sprawa zaatwiona pozytywnie ; realizacja w tym roku.
  - Wycinka drzew: odbya si wizja z udziaem przedstawicieli UM Gliwice wydzia Ekologii UM Rybnik oraz ekologw i na ulicy Robotniczej, Hotelowej oraz ul Makowej. Sprawy przekazano do rozpatrzenia do waciwych wydziaw UM.
  - Konieczne dorane klejenie dziur w nawierzchni ulic ,ale ze wzgldu na warunki atmosferyczne klejone bd tylko te zagraajce bezpieczestwu.
  - Niedrony rw na ul. Willowej. Ze wzgldu na podeszy wiek waciciela posesji i fizyczny brak moliwoci z jego strony aby wyczyci rw , zoono pismo do UM z prob o wyoenie rowu pytkami betonowymi z odzysku i umocnienie cian bocznych aurami.
  - Na prob mieszkacw zostanie przeduony o 5 m peron przystankowy przy ul Pojdy jeli warunki atmosferyczne na to pozwol.
  - Odbyo si spotkanie w UM dotyczce budetu.
  Planowane inwestycje na terenie Kamienia : budowa boiska, budowa wiaduktu na kocu ul. Bieli.
  Remontu ul. Bieli w budecie nie przewidziano!

  Podjte uchway: - Przeznaczenie 600z na balik z imprezy mikoajkowej ktra nie dosza do skutku.
  - zakup kwiatw dla Ks. Proboszcza z okazji urodzin.

  Na tym zebranie zakoczono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 05.01.2013

  W dniu 05.01.2013r. w Szkole Podstawowej nr 28, o godzinie 18 00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Na wstpie przedstawiono sprawozdanie z biecej dziaalnoci Rady Dzielnicy:
  - Ukoczono budow chodnika przy ul Szewczyka. Ze wzgldu na trudne warunki atmosferyczne oraz niespodziewane problemy techniczne dokonano warunkowego odbioru w dniu 27.12.2012r. UM wymaga od wykonawcy 5 lat gwarancji dlatego na wiosn przewidziano dokoczenie robt, uporzdkowanie terenu oraz ewentualne poprawki.
  - Odwiedziny seniorw po 90-tym roku ycia .
  - Zblia si termin wprowadzenia zmiany gospodarki odpadami. Planowane s spotkania informacyjne z mieszkacami w miesicu marcu w zalenoci od zalece UM.
  - Ks Proboszcz zwrci si o poparcie wniosku o owietlenie drogi prowadzcej do kocioa. W toku dyskusji najlepsza wydaje si propozycja p. J Piontka, aby punkty owietleniowe zasili z domu przedpogrzebowego, a oprawy owietleniowe rozmieci na istniejcych supach telefonicznych. Nie bdzie wymagao to interwencji sub miejskich.
  - Organizacja zabawy karnawaowej w hotelu OLIMPIA. Zabawa odbdzie si 9.02.2013 r, natomiast w dniu nastpnym bal przebieracw dla dzieci. Koszt imprezy ok. 2400z.
  - Ju trzeci raz wprowadzono do zada publicznych przetarg na owietlenie ul Tylnej i Robotniczej. Poprzednie uniewaniono ze wzgldy na zbyt wysokie koszty proponowane przez wykonawcw.

  Spawy zgoszone przez mieszkacw:
  - Uporzdkowanie terenu po budowie chodnika na ul Szewczyka
  - Owietlenie ul Sikorskiego.
  - Utrzymanie skarpy kolejowej przy ul Sikorskiego- pismo do UM w tej sprawie.
  - Wiea przekanikowa - sprawa w toku.
  - Propozycja zorganizowania turnieju tenisa ziemnego.
  - Propozycja zorganizowania turnieju siatkwki.
  - Informacja p. Diakonowa o dziaalnoci OSP.

  Sprawy do dyskusji i podjte uchway:
  - Organizacja zabawy karnawaowej.
  - Organizacja baliku dla dzieci
  - Zakup Laptopa ( kwota do 2500 z z oprogramowaniem).

  Na tym zebranie zakoczono

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 04.12.2012

  W dniu 04.12.2012 w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18:00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Zebranie rozpoczto od powitania czonkw Rady, w tym nowego czonka - Pani Krystyn Burzawa, przybyych mieszkacw oraz przedstawiciela Stray Miejskiej.
  Na wstpie omwion krtko Turniej Pikarski, ktry odby si w listopadzie. W turnieju wzio udzia 11 druyn. Wrd uczestnikw turnieju byy zarwno osoby niepenoletnie, jak i dowiadczeni zawodnicy.

  W nastpnej kolejnoci omwiono sprawy, ktrymi zajmowano si w miesicu poprzednim, midzy innymi:
  - Dokoczenie prac na ul. Pojdy - utworzenie wjazdu,
  - Dokoczenie utwardzania bocznej Walecznych - systemem gospodarczym,
  - Dokoczenie prac na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 28. Pooono 250 m. Kw. Kostki a 100 m kw. kostki pooono na nowo z powodu podtapiana ssiadujcej posesji. Specjalne podzikowania zostay przekazane wszystkim rodzicom, ktrzy udzielali si przy pracach, szczeglnie Panu Jackowi Pindurowi.
  - Prace dodatkowe wykonane przez RSK pooono ponad 400 m kw. kostki. - na wiosn zostanie pooone pozostae 100 m. kw. Wykonano rwnie frezowanie korzeni drzew, zabudow studni - doprowadzenie do istniejcej burzowej. RSK przeoyo ponownie cz kostki na ju utworzonym terenie, tam gdzie najbardziej zalegaa woda.
  - Wyrwnano teren przed Przychodni Lekarsk - 4m naley do miasta, w przyszoci waciciel bdzie si stara o przydzia kostki na utwardzenie systemem gospodarczym.
  - Rozpoczto prace zwizane z zabudow krawnika (z odzysku) na odcinku 35 m celem zabezpieczenia krawdzi jezdni.
  - Naprawiono fragment chodnika na ul. Pojdy - zapadajca si kostka wok studzienki.
  - Kilka razy zostaa ju wyrwnana nawierzchnia ul. Walecznych,
  - Zasypano dziury na ul. Hotelowej obok placu zabaw.
  - Zostao zaoone zamwienie na tablice na kolejnych kilka ulic. Trzeba dopilnowa aby zostay prawidowo porozwieszane.
  - Spraw wycicia topoli na ul. Makowej przekazano zieleni miejskiej.

  Nastpnie zajto si sprawami biecymi:
  - Przekazano informacj e w projekcie budetu na rok 2013 przewidziano 12 tys. z - 10 tys. z z Urzdu Miasta, 2 tys. z rodki wasne.
  - Ustalono skad Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Komisji przeprowadzajcej likwidacj komputera bdcego na stanie Rady Dzielnicy.
  - Zakoczenie prac zwizanych z tablicami elekronicznymi.
  - Zbudowano peron przystankowy w okolicy ul. Ks. Pojdy .
  - Linia 194 zostaa utrzumana a rozkad jazdy dostosowano do rozkadu knurowskich szk rano i po poudniu.
  - Sprawa budowy wiey nadawczo-przekanikowej- jest w toku - lista lokalizacji powinna by dostpna w maju.

  W dalszej kolejnoci zabra gos przedstawiciel Stray Miejskiej modszy stranik Marek Brydniak. Przede wszystkim omwiono spraw fotoradarw, ktre maj by umieszczone w Rybniku. Lokalizacje zostay ustalone w Projekcie Kontroli Ruchu Drogowego.
  Na ul. Arki Boka, gdzie zagaszane byy przypadki niebezpiecznej jazdy nie ma niestety technicznych moliwoci postawienia radaru.
  Nastpnie zajto si spraw gruzowiska przy ul. Szewczyka, jak wynika z ustale nie wiadomo czy w przyszym roku zostanie zlikwidowane. Rada Dzielnicy zwracaa uwag, e podmiot odpowiedzialny za ten teren ma obowizek zabezpieczy go w taki sposb aby nie mona byo tam wychodzi.
  Kolejny problem, to sprawa zabezpieczenia terenu po byym CPN-ie - zostaa zgoszona przez Przewodniczc Zarzdu RD do Nadzoru Budowlanego i Inspektora Ochrony rodowiska.
  Nastpnie gos zabrali mieszkacy odnonie tablic na ul. eleskiego - w tym roku nie s jeszcze przewidziane, w przyszym roku powinna by sprawa zakoczona; jeszcze s tam budynki w budowie i dlatego si wstrzymano. Nastpnie zgoszono spraw wyrwnania ul. Walecznych.
  Problemy z dzikami - trzeba zgasza do Powiatowego Centrum Zarzdzania Kryzysowego - najlepiej w formie pisma.

  Podjto uchway:
  - O wsporganizacji ze Szko Podstawow nr 28 Biesiady lskiej - przeznaczono na ten cel 300 z - uchwaa przyjta jednogonie. Jednoczenie zrezygnowano z imprezy mikoajkowej poniewa termin by taki sam jak biesiady .
  - O zakupie kartek witecznych dla darczycw - 100 z - uchwaa przyjta jednogonie.
  - O odwiedzinach seniorw, ktrzy ukoczyli 90 lat i wicej- 700 z - uchwaa przyjta jednogonie.
  - O spotkaniu z dziemi niepenosprawnymi i ich rodzinami - 1000 z - uchwaa przyjta jednogonie.
  - O powoaniu Komisji Inwentaryzacyjnej (3 osoby ) i likwidacyjnej - uchwaa przyjta jednogonie.
  - Uchwaa o przyjciu protokow z poprzednich zebra- jedna osoba si wstrzymaa.(13 osb za)
  Na tym zebranie zakoczono

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 06.11.2012

  W dniu 06.11.2012r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Zebranie rozpoczto od spraw finansowych : Planu budetu do koca roku.
  Na dzie 6.11.2012 do dyspozycji RD pozostay nastpujce rodki: 3952,42z - rodki budetowe, 467,30 z - dochody wasne.
  SUMA - 4417,42 z

  Planowane wydatki do koca roku
  -----------------------------------------------
  1. Modzieowa druyna piki nonej 200,00 z
  2. Art. biurowe 460,00 z
  3. Turniej piki nonej 500,00 z
  4. Spotkania z dziemi niepenosprawnymi i ich rodzinami 1000,00 z
  5. Odwiedziny seniorw po 90 roku ycia 700,00 z
  6. Kartki witeczne 100,00 z
  7. Impreza Mikoajkowa 600,00 z
  8. Kwiaty dla Klubu seniora z okazji wita 100,00 z
  -------------------------------------------------------- --------------
  Razem 3660,00 z
  Rezerwa budetowa 757,70 z

  Nastpnie omwiono biec dziaalno Rady Dzielnicy w miesicu padzierniku:
  - Zabezpieczono skarp potoku oraz mostek przy ulicy Hotelowej, przycito krzewy przy ul. T Bieli.
  - Przeprowadzono wizj lokaln w zwizku podtapianiem mieszkacw ul. Jana Pojdy.
  - Rozeznano moliwoci rozwizania problemu, czekamy na decyzj UM.
  - Wykoszono teren pomidzy ul Ssiedzk a T. Bieli.
  - Usunito dziury na ul Leszczyskiej (cinki asfaltowe ).
  - Wysypano frezem asfaltowym pobocze ul T Bieli. Jeli warunki atmosferyczne pozwol zostan take zaatane dziury w asfalcie.
  - Ruszya kolejna budowa drogi systemem gospodarczym na ul. Walecznych.
  - Zakoczono prace przy ul Hotelowej.

  Sprawy, ktre bd w najbliszym czasie realizowane:
  - Wyrwnany zostanie parking przy przychodni, oraz naprawiony chodnik w tym samym miejscu.
  - Zostanie wykonany remont chodnika przy ul A. Szewczyka. Prace wykona firma MAX BUD.
  - Zostan zainstalowane 2 punkty wietlne. ( na ul J Pojdy oraz na Walecznych).
  - Zostanie zbudowana wysepka przystankowa na przystanku Kamie Skrzyowanie w stron Knurowa.
  - Wystpilimy o dodatkowy przydzia kostki betonowej na powikszenie parkingu przy szkole. Dostalimy przydzia 250 m2 . Prace zwizane z uoeniem zostan wykonane przez rodzicw uczniw pod nadzorem RSK.
  - Wiea przekanika telefonii komrkowej. Kamie zosta wpisany na list lokalizacji czyli zapada decyzja o budowie masztu.

  Sprawy zgoszone do realizacji - odnonie naszych propozycji do Budetu miasta na rok przyszy:
  - Budowa boiska przy szkole nr 28, zadanie zostanie wprowadzone najwczeniej w roku 2014.
  - Przebudowa ul T.Bieli;decyzja w sprawie moliwoci realizacji zapadnie do koca roku 2013.
  - Wykonanie projektu przebudowy ul. T.Brzozy z uwzgldniem chodnikw i odowodnienia.
  - Generalny remont ul. Walecznych.
  - Budowa drg systemem gospodarczym (wg kolejnoci wnioskw).
  - Instalacja owietlenia (zgodnie ze zoonymi wnioskami).

  Sprawy do dyskusji i podjte uchway:
  - Przyjcie rezygnacji z czonkowstwa w RD p. Marcina Konika
  - Organizacja turnieju pikarskiego
  - Organizacja Mikoajek dla najmodszych
  - Zakup Kwiatw dla Klubu seniora z okazji ich wita.
  Termin nastpnego zebrania Rady Dzielnicy ustalono na 4.12.2012r.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 02.10.2012

  W dniu 02.10.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Na zebraniu obecny by Dzielnicowy Policji i Dzielnicowy Stray Miejskiej. Pierwszy zabra gos Dzielnicowy Policji, ktry stwierdzi, e bezpieczestwo w dzielnicy Kamie jest zadawalajce i nie odbiega od normy w porwnaniu do innych dzielnic takich jak nasza. Dzielnicowy poinformowa, e w przypadku problemw naley dzwoni bezposrednio do Komendy Miejskiej - bo tam faktycznie jest na dyurach.
  Nastpnie gos zabra przedstawiciel Stray Miejskiej. Stra Miejska zajmuje si takimi sprawami jak: spuszczanie wody z szamb, osobami nietrzewymi, spoywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych, bezpaskie zwierzta, kontrole robt drogowych, imprez, odnieanie chodnikw, zakcanie ciszy.
  Uczestnicy zebrania zasygnalizowali problem nadmiernej prdkoci pojazdw na ulicach A.Boka, Hotrlowej i Jodowej.

  Kolejnym punktem zebrania byo omowienie przez Przewodniczc Zarzdu prac zrealizownych w ostatnim okresie - midzy innymi :
  - Poprawa stanu ulic :Ssiedzkiej, wyjazdu z Willowej na Poremby, Hotelowej, Ks.J.Pojdy.
  - Roztrzygnieto przetargi na prace przy chodniku na ul. Szewczyka oraz przy skarpie na ul. Hotelowej.
  - Wykoszono pobocza na ul. Robotniczej, Ks.J.Pojdy, Jodowej.
  - Oddano list na wywz odpadw wielkogabarytowych - 44 zgoszenia.

  W dalszej kolejnoci zajto si sprawami zgoszonymi przez mieszkacw, midzy innymi:
  - Zgosi si opiekun Modzieowej Druyny Piki Nonej z prob o dofinansowanie imprezy integracyjnej.
  - Zgoszenie w sprawie wyrwnania terenu na ul. Bieli, na ktrym mieszkacy graja w pik - grunt naley do miasta, Rada Dzielnicy bdzie ubiega si o zgod na wykorzystywanie terenu , wyrwnanie i postawienie barierki zamykajcej wjazd dla samochodw.
  - Na wniosek mieszkacw zgoszono do Stray Miejskiej problem gruzowiska na ul. Szewczyka.
  - Dziury przy dojedzie do posesji bocznej ul.Ks.J.Pojdy utrudniajce dojazd - niestety nic nie mona zrobi bo mieszkacy nie maj suebnoci a waciciel nie wyraa zgody na zasypanie dziur.
  - Proba o przycicie krzeww na ul. Bieli - zostao zgoszone do Zarzdu Zieleni Miejskiej.
  - Podtopienia na ul Dudka, Poremby, Bieli - zostan wysane pisma o budow kanalizacji deszczowej i budow ul. Bieli co moe poprawi stan pozostaych ulic.
  - Podtopienia na ul. Ks.J.Pojdy - bdzie pismo o pomoc w rozwizaniu problemu poprzez : zarurowanie mostw lub przekop pod jezdni i odprowadzenie wody na druga stron.

  Propozycje do budetu na 2013 rok:
  - Modernizacja ul. T.Bieli zgodnie z istniejcym projektem.
  - Owietlenie ul. Tylnej.
  - Budowa boiska szkolnego.
  - Owietlenie ul. Robotniczej lub tymczasowo trzech punktw w okolicy przystanku.
  - Generalny remont ul. Walecznych.
  - Budowa chodnika na ul.T.Brzozy.
  - Zakoczenie ul. Szewczyka.
  - Budowa drg systemem gospodarczym.

  Inne sprawy :
  - Wniosek o pozyskanie informacji co dzieje si ze stacj CPN.
  - Wniosek o budow wiey nadawczo-przekanikowej - zostanie ponownie rozpatrywana pod koniec padziernika.

  Podjto uchwa:
  O dofinansowaniu imprezy integracyjnej Modzieowej Druyny Piki Nonej w kwocie 200 z.
  Na tym zebranie zakoczono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 12.09.2012

  W dniu 12.09.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Pierwszym punktem zebrania byo powitanie nowego czonka Rady Dzielnicy - Janusza Diakonowa.
  Nastpnie omwiono sprawy, ktrymi zajmowano si w miesicach wakacyjnych, midzy innymi:
  - Siownia podchmurk.
  - Zamknicie terenu MOSiR Kamie dla ruchu pojazdw.
  - Poprawa stanu drg i ulic: Willowej, studzienki na ul. Dudka i Hoteleowej, klejenie dziur, czyszczenie chodnikw, koszenie roww.
  - Doposaenie placu zabaw przy basenie.

  W dalszej kolejnoci zajto si sprawami zleconymi do realizacji, midzy innymi:
  - Prace na ulicy Ssiedzkiej, Hotelowej (korytowanie RSK), utwardzanie ul. Bocznej i Walecznych, chodnika na ul. Szewczyka.
  - Sukcesywne obnianie studni kanalizayjnych na ul. Porby.
  - Poprawa stanu parkingu - tymczasowa naprawa murkw, rozbirka betonowej bariery i rozbirka ogrodzenia na maym parkingu.
  - Zbirka mieci wielkogabarytowych.
  - Wyciecie poamanych akacji na ul. Robotniczej (7 drzew).

  Do zaatwienia zostay sprawy dotyczce:
  - Zagospodarowania MOSiR-u - dodatkowe 5 urzdze fitness, budowa w przyszym roku boiska z naturaln nawierzchni (za kortami), modernizacja i kompleksowe zagospodarowanie miejsca do gry w koszykwk.
  - Zagospodarowanie terenu basenu - nasadzenie rolin wodnych, wodne iluminacje, przetarg na dzieraw staww.
  - Prace na terenie przedszkola.

  Na koniec omwiono i podsumowano akcje i imprezy, ktre miay miejsce w okresie wakacyjnym: powitanie pielgrzymw, akcj krwiodawstwa i doynki.
  Na tym zebranie zakoczono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 5.06.2012

  W dniu 5.06.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Po przywitaniu przybyych ustalono porzdek obrad.
  w pierwszej kolejnoci omwiono sprawy, ktrymi zajmowano si w miesicu poprzednim, midzy innymi:
  - Wyrwnanie frezem drogi w lesie Hotelowa-Jodowa,
  - Naprawa chodnika - krawnik ul. Robotnicza,
  - Wizja ul. Poremby w zwizku z wystajcymi studniami,
  - Rozpoczcie budowy drogi systemem gospodarczym (boczna A.Boka) - przydzia na rok 2012 - 7000 szt.
  - Utwardzenie drogi dojazdowej frezem na ul. Willowej oraz boczna ul. Hotelowej - sprawy s w trakcie zaatwiania.
  - Wystpiono z pismem do Prezydenta o ogrodzenie placu zabaw przy hotelu "Olimpia", w chwili obecnej plac nie jest cakiem bezpieczny bo ssiaduje bezporednio z pyt nieczynnego basenu oraz bezporednio na plac wjedaj samochody i motory.

  Nastpnie zajto si sprawami biecymi:
  - Ograniczenie prdkoci na ul Jodowej, Hotelowej, A.Boka - pomiary maj by wykonane do miesica.
  - Czyszczenie chodnikw - ma by wykonane po 11 czerwca.
  - Sprawa budowy wiey nadawczo-przekanikowej - jest w toku ale wystpiy opnienia ze wzgldu na czenie si firmy T-Mobile z firm Orange. - o decyzji bdzie podana informacja w terminie pniejszym.
  - Owietlenie na ul. Tylnej, Robotniczej przystanek, bocznej Ks.Pojdy - do wszystkich wnioskw naley doczy zgod na oficjalnym druku, zgody byy ju wczeniej zebrane ale obecnie zmieni si oficjalny druk zgody i trzeba zebra je ponownie.
  - Rozbirka ogrodzenia przy ul. Makowej, naprawa murkw na parkingu. Bdzie zoone pismo do Wydziau Mienia w tej sprawie.
  - Prace na terenie Przedszkola - bdziemy si stara o odnowienie elewacji budynku miejskiego. Zostan wykonane rwnie nasadzenia zastpcze oraz doposaony plac zabaw w przedszkolu.

  Omwiono rwnie imprez "Kamie Biega" w ramach akcji Polska Biega. Impreza odbya si 20.05.2012 r. i naley zaliczy j do udanych.
  Zaatwione zostao wejcie do Dino Parku dla przedszkolakw w dniu 22.06.2012 r i dla SP28 w dniu 27.06.2012r. na tych samych zasadach co w roku ubiegym - 10 z wstp, przewodnik + atrakcja gratis.
  Ze spraw dotyczcych miesica czerwca poinformowano rwnie o konkursie "O adniejszy Rybnik".
  Nastpnie poruszono problem waciwego oznakowania drogi dojazdu do Dino Parku.
  Na koniec przeczytano oficjaln rezygnacj p. Grzegorza Dawca z czonkostwa w Radzie Dzielnicy.

  Podjto uchway:
  - O przyjciu rezygnacji czonka Rady Dzielnicy p. Grzegorza Dawca.
  - O wsporganizacji Festynu Straackiego (sfinansowanie oprawy muzycznej - 600 z).
  - O przeznaczeniu do dyspozycji Zarzdu Rady corocznie kwoty 1000 z do koca kadencji obecnej Rady na cele statutowe.
  - O ufundowaniu nagrody w postaci strojw dla zespou muzycznego "Sokroty" dziaajcego przy Szkole Podstawowej nr 28.

  Na tym zebranie zakoczono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 08.05.2012

  W dniu 08.05.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Na pocztku powitano przybyych i ustalono porzdek obrad.
  Pierwszym tematem bya sprawa proby o pomoc rodziny z Kamienia pozostajcej w trudnej sytuacji materialnej.
  Nastpnie zajto si zgoszonym przez radnego B.Koodziejczyka problemem piasku na ul. A.Boka. Okazao si, e piasek ten jest skadowany celowo - mieszkacy bd przekada betonity na drodze bocznej.
  Kolejnym punktem bya kwestia owietlenia przystanku na ul. Robotniczej. Z uwagi na fakt, e nie ma w budecie rodkw na owietlenie caej ulicy, jest szansa na zainstalowanie 2 punktw wietlnych tak, by oswietlay okolice przystanku. Potrzebna zgoda wacicieli dziaek na ktrych bdzie wykonany przekop.
  Na pytanie mieszkaca co Rada robi w sprawie budowy wiey nadawczo-przekanikowej poinformowano, e zostao wysane pismo do Polskiej Telefonii Cyfrowej w Warszawie i czekamy na odpowied.
  Kolejna sprawa zgoszona przez mieszkank to kaue i dziury przed Przychodni - teren jest wasnoci prywatn i obowizkiem waciciela jest zadba o to miejsce ale jeeli waciciele zgosz spraw to Rada postara si pomc.

  Kolejnym punktem zebrania byy prace wykonane ostatnio na terenie Kamienia.
  - Naprawiono nawierzchni na ul.Bieli.
  - Przeprowadzono wizj drg poczon objazdem.
  - Wizja na ul. Porby w zwizku z wystajcymi studzienkami.
  - Poprawa nawierzchni w lesie.
  - Utwardzenie drogi na ul. Ssiedzkiej.
  Interwencje
  - Pismo do Burmistrza Czerwionki - Leszczyn w sprawie wypuszczania nieczystoci do roww melioracyjnych.
  - Firma zajmujaca si rozbirk "Relaksu" wywozi gruz do lasu - spraw trzeba wyjani z Nadlenictwem.

  Wydarzenia i imprezy zorganizowane w ostatnim okresie
  - Spotkanie sprawozdawcze z Prezydentem.
  - Sprztanie lasku przy ul.Jodowej z udziaem mieszkacw.
  - Dzie seniora w restauracji Hotelu "Olimpia".
  - Wsporganizacja Powiatowego Konkursu "Znam banie Andersena".

  Na koniec zajto si wstpnym omwieniem udziau dzielnicy Kamie w obchodach Dni Rybnika (15-17 czerwca).
  Podjto uchway:
  - Uchaa o organizacji imprezy "Kamie Biega" w ramach akcji POLSKA BIEGA.
  - Uchwa o udziale w Turnieju Dzielnic i wystpieniu jako oddzielna grupa z wasn druyn piki nonej.
  Na tym zebranie zakoczono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE RADY DZIELNICY W DNIU 29.03.2012

  W dniu 29.03.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyo si zebranie sprawozdawcze Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika, na ktrym obecny by Zastpca Prezydenta Miasta, pan Micha migielski.
  Zebranie rozpocza i przywitaa goci i mieszkacw dzielnicy Kamie Przewodniczca zarzdu Rady Dzielnicy Kamie Magorzata Piaskowy. Nastpnie ustalono porzdek zebrania i wybrano protokolanta.
  Sprawozdanie z caorocznej dziaalnoci Rady Dzielnicy przedstawia Przewodniczca zarzdu Dzielnicy Kamie, Magorzata Piaskowy w formie prezentacji multimedialnej, ktra zawieraa nastpujce informacje:
  Prace wykonane w dzielnicy Kamie i imprezy zorganizowane lub wsporganizowane przez Rad Dzielnicy dla mieszkacw Kamienia:
  wicej szczegw na stronie Czym si zajmujemy.
  Przedstawiono rwnie sprawozdanie finansowe za rok 2011.

  Wystpienie Zastpcy Prezydenta Michaa migielskiego
  Prezydent podzikowa Pani Magorzacie Piaskowy oraz Radzie Dzielnicy za prac na rzecz dzielnicy i miasta a nastpnie omwi:
  - Koncepcj ukadu drogowego - budow regionalnej drogi Racibrz - Pszczyna. S brane pod uwag trzy warianty przebiegu drogi. Po analizach pod wzgldem ekonomicznym i ekologicznym najbardziej korzystny wydaje si wariant pokrywajcy si z planem zagospodarowania przestrzennego. Planowana droga bdzie dwujezdniowa, z najwysz nonoci i wzem autostradowym.
  - Rozbudow Elektrowni Rybnik - najwiksza obecnie inwestycja w miecie. Koszt inwestycji 2 mld Euro, okoo 2 tys. ludzi bdzie pracowa przy rozbudowie, co wie si z szans zarobku dla miejscowych firm.
  Druga cz wystpienia to sprawy zwizane ze zmianami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Od lipca przyszego roku, zacznie dziaa znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminie, ktra zrzuca na gminy i samorzdy lokalne obowizek dbania o wywz nieczystoci, wprowadzajc tym samym stawki i opaty za wywz nieczystoci dla wszystkich mieszkacw tych jednostek terytorialnych. W zwizku z tym, kady mieszkaniec gminy, nie pniej ni do lipca przyszego roku, bdzie musia zoy w urzdzie miasta, odpowiedni formularz, w ktrym zadeklaruje - w zalenoci od wariantu - ilo osb zamieszkujcych gospodarstwo, ilo zuywanej wody bd powierzchni.

  Po wystpieniu Pana Prezydenta mieszkacy zadali seri pyta ktre dotyczyy midzy innymi:
  remontu ulic, wysokich opat za wod i kanalizacj, szczegw o nowym systemie gospodarki odpadami sposobie naliczania opat, regulacje prawne zwizane z przejmowaniem przez gmin dziaek przeznaczonych na poszerzenie pasw drogowych, planw odnonie Orodka Sportowo - Wypoczynkowego w Kamieniu, inwestcji na rok 2012 w naszej dzielnicy.
  Na rok 2012 zaplanowany jest generalny remont na ulicy Szewczyka od ronda do skrzyowania z ulic Gminn.
  Na tym zebranie zostao zakoczone.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 06.03.2012

  W dniu 06.03.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Na pocztku powitano przybyych i ustalono porzdek obrad.
  Pierwszym tematem byo sprawozdanie Przewodniczcej Zarzdu z bieacej dzialalnoci Rady:
  - Wsporganizacja zabawy karnawaowej.
  - Bal przebieracw dla dzieci.
  - Ustalono prawo wasnoci terenu palcu zabaw przy ul. Hotelowej.
  - Nowy punkt owietleniowy przy ul. Boya eleskiego.
  - Rejestracja w KRS Stowarzyszenia Osb Aktywnych "Mrowisko".
  - Sprawa ubezpieczenia drg w firmie ubezpieczeniowej INTERRISK. Wszystkie oddane do tej pory wnioski zostay ponownie rozpatrzone i wypacono odszkodowania. Poniewa obecnie Miasto nie jest ubezpieczone wszystkie nowe wnioski naley kierowa bezporednio do UM.
  - Wraz z RSK ustalono zakres najpilniejszych prac drogowych.
  - Ustalenia w sprawie remontu nawierzchni na ul. Teofila Bieli.
  - Maszt przekanika telefonii komprkowej - naley wysa w trybie pilnym pismo do Telefonii Polskiej w Warszawie z uzasadnieniem pilnej spoecznej potrzeby powstania w naszej miejscowoci takiego przekanika.

  Nastpnie zajto si sprawami zgoszonymi przez mieszkacw - midzy innymi:
  sprawami podtopie, wnioskw o utwardzenie drg systemem gospodarczym, owietleniem nowego przystanku przy ul. Robotniczej, nasadzeniami zastczymi.

  Poinformowano rwnie o spotkaniu mieszkacw z Prezydentem Miasta w dniu 29.04.2012 r.wg programu wyznaczonego przez p. Prezydenta. Na spotkaniu przedstawione zostanie sprawozdanie z prac Rady.

  Na koniec podjto uchway:
  - Organizacja Dnia Sebiora - ustalono budet na kwot 5000 z.
  - Wspudzia w organizacji konkursw szkolnych : "Znam banie Andersena" i "Z jzykiem angielskim za pan brat" - dofinansowanie 350 z.
  - Wsporganizacja turnieju Skata - dofinansowanie 200 z.
  Na tym zebranie zakoczono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 07.02.2012

  W dniu 07.02.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Na pocztku sprawozdanie z dziaalnoci za okres miesica stycznia przedstawia przewodniczca Zarzdu M.Piaskowy. Midzy innymi :
  - Odbyo si spotkanie Rad Dzielnic w Urzdzie Miasta dotyczce budetu na rok 2012.
  W zwizku z trudnociami finansowymi nie wprowadzono do budetu miasta remontu ul. T.Bieli. Przeprowadzony zostanie jedynie remont dorany, tak aby droga speniaa wymogi bezpieczestwa do nastpnego roku. Pod koniec biecego roku Rada ponowi starania o wprowadzenie przebudowy drogi do budetu na rok 2013.
  Z wszystkich zgoszonych przez Rad spraw realizowany bdzie jedynie czciowy remont chodnika na ul. A.Szewczyka.
  - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 28 - by moe do koca kadencji obecnego Prezydenta Miasta przebudowa taka nastpi.
  - Gospodarka odpadami na terenie miasta Rybnik - do koca biecego roku zostanie opracowany szczegowy plan gospodarki odpadami.
  - Sprawa przykrych zapachw z przepompowni ciekw na ul. Hotelowej - oficjalne stanowisko Urzdu Miasta brzmi : Po przeprowadzonej kontroli stwierdzono, i przepompownia dziaa prawidowo a zapachy pochodz z nielegalnych zrzutw zgniych szamb.
  - Plac zabaw w Przedszkolu - bdzie nowe wyposaenie oraz nasadzenia zastpcze krzeww ozdobnych.
  - Interwencja w sprawie niebezpiecznie wystajcych studzienek przy ul. Porby. Po zimie RSK zdecyduje o zakresie robt.
  Ze spraw zgosznych przez mieszkacw najwaniejsza dotyczya dofinansowania do solarw. Istniej dwie moliwoci:
  Pierwsza : 50 % kwoty, nie wicej ni 3300z (mona odliczy solary, bojler + armatur).
  Druga : na kwot 7500 (solary oraz caa instalacja) pod warunkiem posiadania przez waciciela pieca CO z atestem i umowy na wywz mieci. Wnioski wydawane bd kiedy zostan przyznane rodki.
  W pierwszej kolejnoci dofinansowane zostanie przyznane tym osobom, ktre zakwalifikoway si w minionym roku a zabrako rodkw.

  Na koniec podjto uchway:
  - Zakup wizanki dla ksidza Proboszcza.
  - Organizacja imprezy dla seniorw.
  - Organizacja turnieju tenisa stoowego.
  Na tym zebranie zakoczono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY W DNIU 03.01.2012

  W dniu 03.01.2012 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18.00 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Na pocztku sprawozdanie z dziaalnoci za okres miesica grudnia przedstawia przewodniczca Zarzdu M.Piaskowy. Midzy innymi wysano do urzdu Miasta pisma:
  - w sprawie ubezpieczenia drg z uwagi na ich bardzo zy stan,
  - z prob o przedstawienie przez Urzd Miasta stanowiska dotyczcego przepompowni ciekw przy ul. Hotelowej.
  Zaoono rwnie tablice n ul. Jodowej.
  Nastpnie przedstawione zostao sprawozdanie finansowe za okres minionego roku (patrz tabelka poniej).
  W dalszej kolejnoci zajto si planowanymi wydatkami na rok 2012.
  Kolejnym punktem zebrania bya bieca dziaalno Rady Dzielnicy:
  - organizacja Balu Przebieracw dla dzieci w dniach 12.02.2012r i 13.02.2012r.
  - wsporganizacja zabawy karnawaowej dla dorosych w dniu 11.02.2012r.
  - nowe gabloty informacyjne dla mieszkacw dzielnicy.
  - starania dotyczce budowy przy szkole boiska wielofunkcyjnego.

  Na koniec podjto uchway:
  - Uchwaa w sprawie zakupu drukarki.
  - Uchwaa w sprawie zakupu gabloty.
  Na tym zebranie zakoczono.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 06.12.2011

  W dniu 06.12.2011 r. w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Na pocztek zebrania zajto si sprawami biecymi : omwienie doranych prac drogowych - ze wzgldu na ze warunki atmosferyczne cz robt zostanie wykonanych wiosn. Poruszono rwnie temat przepompowni - czsto pojawia si piana na rzeczce oraz nieprzyjemny zapach - w wyniku interwencji mieszkacw spraw zaja si Stra Miejska oraz Wydzia Gospodarki Komunalnej Urzdu Miasta. Postanowiono wysa oficjalne pismo z Rady Dzielnicy aby Urzd Miasta zaj stanowisko w tej sprawie. Dodatkowo spraw przepompowni bdzie na bieco ledzi czonek Rady Dzielnicy p. Filipowicz, ktry jest osob kompetentn w tym temacie.
  Kolejny problem to kanalizacja - nie wszystkie posesje s do niej podczone, cz nie chce si podczy a cz chciaaby ale ze wzgldu na pooenie s zbyt due koszty.
  Nastpnym punktem byy finanse Rady Dzielnicy. Obecnie w budecie Rady znajduje si kwota 2 736 z 48 gr.
  W dalszej czci zebrania przedstawione zostay sprawy zaplanowane na najbliszy czas: odwiedziny u seniorw z naszej dzielnicy, ktrzy ukoczyli 90 lat ;spotkanie integracyjne z dziemi niepenosprawnymi i ich rodzinami, inwentaryzacja, plan budetowy na 2012 rok, organizacja Turnieju Piki Nonej, wysanie ycze witecznych dla Darczycw.

  W trakcie zebrania podjto nastpujace uchway:

 • Uchwaa o organizacji Turnieju Piki Nonej i przeznaczenie na ten cel 300 z.
 • Uchwaa o uhonorowaniu seniorw ktrzy ukoczyli 90 lat z okazji wit - yczenia i paczki.
 • Uchwaa dotyczca wysania ycze dla Darczycw.
 • Uchwaa o zorganizowaniu imprezy integracyjnej dla dzieci niepenosprawnych i ich rodzin - koszt imprezy okoo 1000 z. Termin nastpnego zebrania Rady Dzielnicy ustalono na 3.01.2012r. godz 18, Szkoa Podstawowa nr 28.

 • rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 08.11.2011

  W dniu 08.11.2011 w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Zebranie rozpoczto od spraw biecych. Na pocztek omwiono problem komunikacji w stron Knurowa w przyszym roku - linia autobusowa nr 194. Na spotkaniu z p. Prezydent Joanna Kryszczyszyn poinformowano, ze co roku KZK GOP wypowiada umowy lecz bez skutku. Zapewniono, ze gdyby linia faktycznie przestaa funkcjonowa miasto postara si o komunikacj zastpcz np. przewonikw prywatnych. Dodatkowo zapewniono, e w sytuacji krytycznej, kadego ucznia z terenu Rybnika, uczszczajcego do szk knurowskich, przyjm szkoy rybnickie. Rada Dzielnicy napisze w tej sprawie do Marszaka Wojewdztwa, w ktrego gestii ley komunikacja midzygminna. Problem dojazdu w stron Knurowa dotyczy kilkuset uczniw z terenu Kamienia, Ksienic, i gminy Czerwionka-Leszczyny.
  W dalszej kolejnoci omwiono sprawy remontu ulic w dzielnicy midzy innymi A.Boka i Szewczyka. Na koniec spraw biecych zajto si pomoc dla chorego dziecka Tomaszka Bernackiego.
  Potem udzielono gosu mieszkacom - wniosek w sprawie poprawy nawierzchni na ul. B. eleskiego, interwencja w sprawie wniosku na utwardzenie drogi systemem gospodarczym (boczna ul. A. Boka od nr 104 do nr 110c).
  Kolejnym punktem zebrania byy sprawy, ktre zostay zakoczone: odwodnienie ul. Arki Boka, poprawa nawierzchni przy placu zabaw na ulicy Hotelowej, zaatanie dziur na ulicy Willowej, Pojdy i Robotniczej oraz instalacja punktu owietleniowego przy posesji w lesie na ul. Jodowej i przy restauracji "Babilon".
  Rada Dzielnicy podja uchwa dotyczc chorego Tomaszka Bernackiego: Rada jest wsporganizatorem imprezy charytatywnej , poprzez sprzeda cegieek. Impreza ma by zrealizowana bez kosztw - wszyscy wystpujcy robi to darmowo.
  Na koniec poruszono spraw gazyfikacji dzielnicy; przeduono skadanie ankiet do grudnia biecego roku. Jest dua szansa, e przy odpowiedniej iloci zainteresowanych inwestycja dojdzie do skutku. Czas realizacji 2-3 lata.
  Termin nastpnego zebrania Rady Dzielnicy ustalono na 6.12.2011r.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 04.10.2011

  W dniu 04.10.2011 w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Zebranie rozpoczto od sprawozdanie z biecej dziaalnoci Rady Dzielnicy. Rada Dzielnicy wystpia z nastpujcymi propozycjami: - instalacje punktw owietleniowych w zalenoci od potrzeb i kolejnoci skadanych wnioskw,
  - utwardzenie drg systemem gospodarczym, wg zoonych wnioskw przez mieszkacw,
  - wykonanie projektu chodnika przy ulicy T Brzozy,
  - modernizacja ul T. Bieli,
  - wykonanie i uzupenienie tablic z nazwami ulic w caej dzielnicy,
  - remont chodnika przy ul. Szewczyka,
  - modernizacja przedszkolnego placu zabaw.

  Nastpnie zajto si biecymi problemami:
  - Do koca roku KZK GOP planuje likwidacj linii autobusowej nr 194, co skutkuje pozbawieniem dojazdu modziey Knurowskich szk, konieczna pilna interwencja w tej sprawie.
  - Nasadzeniami zastpczych rolin ozdobnych na terenie Przedszkola - ustalono z Wydziaem Ekologii UM.
  - Informacja o zakoczonym utwardzaniu drogi przy ul. Jana Pojdy 21 do 21e oraz o rozpoczciu kolejnej inwestycji tego typu przy ul Jodowej nr 46c do 64d.
  - Ograniczenie prdkoci przy ul Jodowej, Arki Boka, Hotelowej. Wydzia Drg poinformowa, i przed kocem roku zostan podjte dziaania zmierzajce do ograniczenia prdkoci w/w drg.
  - Gazyfikacja dzielnicy : W dzielnicy odbywa si ankietowanie ludnoci w sprawie budowy sieci i podczenia do niej instalacji grzewczych w budynkach na terenie Kamienia. Mieszkacy s przychylni inicjatywie chocia wielu odnosi si do niej sceptycznie. Czonkowie RD bd w dalszym cigu zbiera opinie mieszkacw w formie ankiety.
  - Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie szkoy lub wymiana nawierzchni asfaltowej, sprawa uzyskaa ogln akceptacj.
  - Nielegalne wylewanie ciekw do ciekw wodnych na terenie dzielnicy wystosowa pismo do Stray Miejskiej w porozumieniu z Wydziaem Ekologii o rzeteln kontrol osb niepodczonych do sieci kanalizacyjnej oraz nielegalnych spustw do kanalizacji burzowej i roww melioracyjnych na terenie dzielnicy Kamie oraz Ksinice GM Czerwionka Leszczyny.

  Termin nastpnego zebrania Rady Dzielnicy ustalono na 8.11.2011r. (1.11.2011r.- wito)

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 07.09.2011

  W dniu 7.09.2011 w Szkole Podstawowej nr 28 o godzinie 18 odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie miasta Rybnika.
  Zebranie rozpoczto od sprawozdania z dziaalnoci rady za okres wakacji, w tym: udzia w Turnieju Dzelnic, remonty drg- wizja w dzielnicy, dorana likwidacja najwikszych uszkodze, korekta wnioskw o owietlenie, Pielgrzymka Rybnicka - rozdawanie wody dla pielgrzymw.

  Nastpnie omwiono sprawy biece: remont ul. Robotniczej (moliwy jeszcze w tym roku), tablice wietlne na przystankach komunikacji miejskiej, sprawa pozyskania obiektu na dziaalno spoeczn w Dzielnicy.
  W dalszej kolejnoci przedyskutowano sprawy do zaatwienia zwizku z planowaniem Budetu miasta na rok 2012 : modernizacja ulicy T.Bieli, remont chodnika przy ulicy Szewczyka, przeprowadzenie studium przebudowy drogi wraz z odwodnieniem oraz chodnikiem na ulicy T.Brzozy, instalacja owietlenia na ulicy Tylnej, zamiana donic na progi spowalniajce na ul.A.Boka, utwardzenie drg systemem gospodarczym.

  Poruszono rwnie temat melioracji rzeczek i ciekw wodnych w dzielnicy (rw melioracyjny midzy ul T Brzozy a ul J.Pojdy, rzeczka koo przepompowni ciekw), spraw likwidacji nieprzyjemnych zapachw z przepompowni, kwestie gazyfikacji Kamienia.

  Na koniec omwiono sprawy finansowe zwizane z festynem doynkowym i zaplanowano zorganizowanie balu dla dzieci oraz paczek witecznych na podstawie wskaza MOPS.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 07.06.2011

  W dniu 07.06.2011 r. w Szkole Podstawowej nr 28 w Kamieniu odbyo si zebranie Rady Dzielnicy Kamie. Zebranie rozpoczto od zgaszania wnioskw mieszkacw, ktre dotyczyy midzy innymi problemw biecych np. takich jak remonty drg.
  W tej czci zebrania omwiono rwnie spraw festynu straackiego, ktry odbdzie si 02.07.2011 roku i ktrego wsporganizatorem jest Rada Dzielnicy.
  Nastpnie podjto temat zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika, lokalizacji punktw owietleniowych oraz gazyfikacji dzielnicy - Rada popara starania mieszkacw dotyczce doprowadzenia gazu do Kamienia.
  Nastpn poruszan spraw by udzia naszej dzielnicy w obchodach Dni Rybnika i udzia w paradzie dzielnic.

  W czasie miesica poprzedzajcego zebranie, Rada Dzielnicy:

 • wsporganizowaa konkurs "Znam banie Braci Grimm",
 • znalaza darczyc, ktry pokry koszt wynajcia obiektw pompowanych na Dzie Dziecka dla przedszkolakw,
 • nawizaa wspprac z jednostk Stray Poarnej w Republice Czeskiej w miejscowoci imrowice,
 • wsporganizowaa Dzie Zdrowia i Sportu dla dzieci SP28 : udostpnienie boiska ze sztuczn nawierzchni na terenie MOSiR Kamie, wstp do Dino Parku na bardzo atrakcyjnych warunkach - kade z 200 dzieci otrzymao rabat w postaci 21 z. Koszt wejcia jednego dziecka 10 z ( kwota obejmowaa wstp, skorzystanie z dwch atrakcji, przwodnika po Dino Parku). Kade dziecko otrzymao batonik i wod mineraln ufundowane przez darczyc i Rad.
 • Na tych samych zasadach z atrakcji Rodzinnego Parku Rozrywki skorzystao 100 przedszkolakw.

  Zorganizowano spotkanie konsultacyjne w celu zapoznania mieszkacw ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika, na ktre przyszo ponad 40 zainteresowanych mieszkacw. Zagadnienia zwizane z planem objania radny Benedykt Koodziejczyk.

  W trakcie zebrania podjto uchway dotyczce:

 • Dofinansowania wita Zdrowia i Sportu - na ten cel z kasy Rady przeznaczono okoo 120 z.
 • Dofinasowania w kwocie 600 z. festynu straackiego.
 • Upublicznienia wszystkich wydatkw Rady na jej stronie internetowej http://www.kamien.miastorybnik.pl/

  Na koniec wstpnie omwiono ogranizacj Doynek, ktre odbed si we wrzeniu. Nastpne zebranie Rady Dzielnicy 6 wrzenia godz 18 w SP28.

 • rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 10.05.2011

  W dniu 10.05.2011 odbyo si trzecie zebranie Rady Dzielnicy. Na spotkanie zostaa zaproszona ustpujca Rada Dzielnicy. Bya przewodniczca Zarzdu przekazaa informacje dotyczace finansw. Stan rodkw finansowych z budetu Miasta do dyspozycji Rady na dzie 10.05.2011 - 4592,42 z.
  Na zebraniu zosta przedstawiony i omwiny Regulamin nowo wybranej Rady Dzielnicy, w ktrym midzy innymi okrelono zasady zwoywania posiedze Rady oraz ustalono terminarz zebra na cay rok. Zebrania Rady bd odbyway si w kady pierwszy wtorek miesica o godzinie 18 w SP28 za wyjtkiem miesica lipca i sierpnia.

  Poruszono temat utwardzania drg systemem gospodarczym, ustalono i do realizacji zostan przekazane dwa wnioski mieszkacw : pierwszy z ul. Nakowskiej, drugi z ulicy Ks.Pojdy.
  Omwiono stan przygotowa do imprezy "Kamie biega" w ramach akcji "Polska biega".

  Na wnosiek przewodniczcego Rady powoano komisje:

 • komisja d/s sportu - skad : Dawid Strupowski, Ewald Cielik, Eugeniusz Jaruga.
 • komisja d/s gazyfikacji - skad : Roman Gil, ukasz Budzyn, Roman Potenga.

  Podjto uchway:

 • o przyjeciu regulaminu,
 • o wsporganizacji Powiatowego Konkursu "Znam banie braci Grimm" i przeznaczono na ten cel 350 z,
 • o przeznaczeniu do dyspozycji Zarzdu 1000 z w skali roku na cele statutowe.

  Termin nastpnego zebrania - 07.06.2011 godz.18 SP28.

 • rada dzielnicy Rybnik-Kamień - aktualno¶ci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 19.04.2011

  W dniu 19.04.2011 na wniosek przewodniczcego Rady Dzielnicy zostao zwoane zebranie Rady w celu wyboru Zarzdu. Ustalono, e skad zarzdu bdzie trzyosobowy. W wyniku tajnego gosowania przewodniczc Zarzdu zotaa Magorzata Piaskowy, zastpc Marek Krzyowski a czonkiem Zarzdu ukasz Budzyn.

  Na zebraniu podjto temat organizacji imperzy sportowej w ramach akcji "Polska biega" - termin wyznaczono na 15.05.2011, rozpoczcie pierwszego biegu godz.13 na terenie MOSiR Kamie. Nastpne spotkanie ustalono na 10.05.2011.

  rada dzielnicy Rybnik-Kamie - aktualnoci

  ZEBRANIE RADY DZIELNICY 14.04.2011

  W dniu wyborw do Rady Dzielnicy tj 14.04.2011 odbyo si pierwsze zebranie nowej Rady. Termin zebrania zosta wyznaczony przez Urzd Miasta. Celem zebrania by wybr przewodniczcego.
  W wyniku gosowania jednogosnie przewodniczcym Rady Dzielnicy zosta Dawid Strupowski a jego zastpc Franciszek Mitrga.  Rada Dzielnicy Kamie, miasto Rybnik, Rybnik-Kamie, aktualnoci z prac rady dzielnicy, dzielnica Rybnika Kamie, rada dzielnicy Rybnik-Kamie - stopka

  Rada Dzielnicy Rybnik-Kamie       Kontakt : rada.kamien@gmail.com
  Prowadzenie i administracja :